Texter

På denna sida lägger vi upp texter av olika slag med anknytning till Hjalmar Söderberg och Söderbergsällskapet, till exempel anföranden som hållits vid sällskapets program, minnesord, m.m.

Per-Olof Swartz till minne – av Nils O. Sjöstrand, 31 mars 2020.

Johannes Edfelt och möten med Hjalmar Söderberg – föredrag av Johannes Edfelts son, läkaren och psykiatern Anders Edfelt inför Söderbergsällskapet. Sammandrag av Gunnar Hedin. 7 mars 2020.

Hjalmar Söderberg och den internationella politiken – Föredrag av Ove Bring, medlem i sällskapets styrelse och professor emeritus i internationell rätt, vid Söderbergsällskapets möte, 5 oktober 2019.

Hjalmar Söderberg, Horatius och Lydia – Föredrag hållet av fil dr Martina Björk, nedan, vid Hjalmar Söderbergsällskapets årsmöte, 21 januari 2017.

Bure Holmbäck till minne – Av Nils O Sjöstrand, oktober 2013.

Ett brev från Lydia Stille – Artikel av Kurt Mälarstedt, publicerad i Dagens Nyheter, 14 februari 2009.

Mina äventyr i Hjalledjungeln – Föredag av Bure Holmbäck i Kungliga Bibliotekets hörsal, 11 oktober 2008. Gunnar Hedin gjorde följande sammandrag av föredraget.

Hjalmar Söderberg och språkvetenskapen – Docent Börje Westlund höll ett föredrag med denna titel inför Söderbergsällskapet i Kungliga Biblioteket, 10 november 2007. Här Gunnar Hedins minnesanteckningar av föredraget: