Texter

På denna sida lägger vi upp texter av olika slag med anknytning till Hjalmar Söderberg och Söderbergsällskapet, till exempel artiklar, föredrag och anföranden som hållits vid sällskapets program, minnesord, m.m.

 

ARTIKLAR

Maria von Platens brev. Den felande länken i Bure Holmbäcks avhandling. Ove Bring, professor emeritus i folkrätt och ledamot i Söderbergsällskapets styrelse, berättar om brev på villovägar i den litteraturvetenskapliga forskningen om Hjalmar Söderberg och hans verk. I artikeln återges också ett av Maria von Platens brev till Henning von Melsted.

Ett brev från Lydia Stille – Sommaren 1922 fick Hjalmar Söderberg ett överraskande brev från en dam i Tranås vid namn Lydia Stille, alltså samma namn som författaren hade gett den kvinnliga huvudpersonen i sin roman Den allvarsamma leken (1912). Söderberg svarade, förstås, och i sitt brev avslöjade han hur han kom på namnet Lydia Stille. Artikel av Kurt Mälarstedt, publicerad i Dagens Nyheter, 14 februari 2009.

 

FÖREDRAG

Hjalmar Söderberg och Hjalmar Bergman – två författaröden. Ett föredrag av Söderbergsällskapets vice ordförande Lars Sjöstrand vid sällskapets årsmöte den 15 januari 2020.

Mottagandet av Hjalmar Söderbergs verk under 130 år.  Föredrag av Söderbergsällskapets förre ordförande Nils O. Sjöstrand vid Kväll på Svenska Akademien, Hjalmar Söderberg 150 år i Börssalen den 29 april 2019. Föredraget är översett och något utökat den 31 januari 2021.

Vid ovan nämnda Kväll på Svenska Akademien höll även författaren Kerstin Ekman och författaren och Akademi-ledamoten Per Wästberg föredrag. Här en länk till Kerstin Ekmans föredrag, som publicerades i Dagens Nyheter den 4 maj 2019. Och här en länk till Per Wästbergs föredrag, som publicerades i Svenska Dagbladet den 2 juli 2019.

Johannes Edfelt och möten med Hjalmar Söderberg. Ett föredrag av Johannes Edfelts son, läkaren och psykiatern Anders Edfelt inför Söderbergsällskapet. Sammandrag av Gunnar Hedin. 7 mars 2020.

Hjalmar Söderberg och den internationella politiken. Föredrag av Ove Bring, medlem i sällskapets styrelse och professor emeritus i internationell rätt, vid Söderbergsällskapets möte, 5 oktober 2019.

Hjalmar Söderberg, Horatius och Lydia – Föredrag hållet av fil dr Martina Björk vid Hjalmar Söderbergsällskapets årsmöte, 21 januari 2017.

Mina äventyr i Hjalledjungeln – Föredag av Bure Holmbäck i Kungliga Bibliotekets hörsal, 11 oktober 2008. Gunnar Hedin gjorde följande sammandrag av föredraget.

Hjalmar Söderberg och språkvetenskapen – Docent Börje Westlund höll ett föredrag med denna titel inför Söderbergsällskapet i Kungliga Biblioteket, 10 november 2007. Här Gunnar Hedins minnesanteckningar av föredraget.

 

MINNESORD

Per-Olof Swartz till minne – av Nils O. Sjöstrand, 31 mars 2020.

Bure Holmbäck till minne – Av Nils O Sjöstrand, oktober 2013.