Texter

På denna sida lägger vi upp texter av olika slag med anknytning till Hjalmar Söderberg och Söderbergsällskapet, till exempel anföranden som hållits vid sällskapets program, minnesord, m.m.

Per-Olof Swartz till minne – av Nils O. Sjöstrand, 31 mars 2020.

Hjalmar Söderberg och Hjalmar Bergman – två författaröden. Ett föredrag av Söderbergsällskapets vice ordförande Lars Sjöstrand vid sällskapets årsmöte den 15 januari 2020.

Johannes Edfelt och möten med Hjalmar Söderberg. Ett föredrag av Johannes Edfelts son, läkaren och psykiatern Anders Edfelt inför Söderbergsällskapet. Sammandrag av Gunnar Hedin. 7 mars 2020.

Hjalmar Söderberg och den internationella politiken. Föredrag av Ove Bring, medlem i sällskapets styrelse och professor emeritus i internationell rätt, vid Söderbergsällskapets möte, 5 oktober 2019.

Hjalmar Söderberg, Horatius och Lydia – Föredrag hållet av fil dr Martina Björk, nedan, vid Hjalmar Söderbergsällskapets årsmöte, 21 januari 2017.

Bure Holmbäck till minne – Av Nils O Sjöstrand, oktober 2013.

Ett brev från Lydia Stille – Artikel av Kurt Mälarstedt, publicerad i Dagens Nyheter, 14 februari 2009.

Mina äventyr i Hjalledjungeln – Föredag av Bure Holmbäck i Kungliga Bibliotekets hörsal, 11 oktober 2008. Gunnar Hedin gjorde följande sammandrag av föredraget.

Hjalmar Söderberg och språkvetenskapen – Docent Börje Westlund höll ett föredrag med denna titel inför Söderbergsällskapet i Kungliga Biblioteket, 10 november 2007. Här Gunnar Hedins minnesanteckningar av föredraget: