Ny biografi över Hjalmar Söderberg

I slutet av augusti utkom Jesper Högströms biografi över Hjalmar Söderberg, Lusten och ensamheten, på Weyler förlag. Det är ett storverk på över 500 sidor, den första mera omfattande Söderbergbiografin sedan sällskapets grundare Bure Holmbäcks biografi kom ut för snart trettio år sedan och har en annorlunda karaktär och belyser åtskilliga andra saker än den biografin.

Jespers bok

Jesper Högström är författare, översättare och kritiker, framför allt i Dagens Nyheter. Hans biografi bygger på närläsning av Söderbergs verk och brev, men också på grundlig research om författarens vänkrets och om den sociala och politiska verklighet som Söderberg levde i, framför allt i Stockholm kring sekelskiftet. Biografin presenterades närmare vid Söderbergsällskapets möte den 9 september.

Här länkar till ett antal recensioner av Jesper Högströms verk:

Expressen: http://www.expressen.se/kultur/forfattare-kommer-och-gar-patriarkatet-bestar/

Aftonbladet: http://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/a/rQPR0/i-otakt-med-sin-tid

DN: http://www.dn.se/arkiv/kultur/mannen-som-spelade-schack-mot-sig-sjalv/

Kristianstadsbladet: http://www.kristianstadsbladet.se/kultur/jesper-hogstrom-lusten-och-ensamheten-en-biografi-over-hjalmar-soderberg/

Sydsvenskan: https://www.sydsvenskan.se/2017-08-26/rappt-och-skickligt-om-en-introvert-och-angslig-figur

Svenska Dagbladet: https://www.svd.se/fortatad-skildring-av-hjalmar-soderbergs-pojkar

 

Höstprogrammet 2017

Söndag 27 augusti. Utflykt till Strängnäs och Mariefred. I Den allvarsamma leken far Arvid Stjärnblom och Lydia Stille en pingstafton till Strängnäs. De tar in på hotell, vandrar i staden samt besöker Domkyrkan på pingstdagen och bevistar Högmässan, där en vördnadsvärd gammal präst, kanske biskopen, lägger ut episteltextens ord om Den Helige Andes utgjutelse över lärjungarna och dessas tungomålstalande (Apg 2:1–11). (Den allvarsamma leken, Kap. IV, ”Mig får du älska på hedniskt vis”, avsnitt 6, ”Det blev en blommande och ljuvlig juni.”). Själv hade Hjalmar Söderberg vistats i Strängnäs i jan 1907 på ett ”sjukhem”; officiellt för att dämpa sina rökvanor. Huset står ännu kvar.

Omkring 30 personer deltog i utflykten, som inleddes med ett besök i det gamla biblioteket i domkyrkan. Vi deltog däremot inte i högmässan denna söndag utan vandrade i stället runt kyrkan och besökte bland annat det ”sjukhem” där Söderberg tillbringade några veckor i januari 1907 innan han återvände till Stockholm för att övervara premiären på Gertrud på Dramaten.

IMG_7707 ”Sjukhemmet” i dag, besökt av sällskapet.

Efter lunch reste sällskapet till Mariefred, där Kurt Tucholskys grav besöktes före hemresan till Stockholm med ångbåten Mariefred.

 

Lördag 9 september presenterade Jesper Högström sin nyskrivna biografi över Hjalmar Söderberg, Lusten och ensamheten inför ett välbesökt möte i Östermalms Föreningsråd, Valhallavägen 48, Stockholm. I presentationen deltog förläggaren Svante Weyler och sällskapets ordförande Nils O. Sjöstrand.

 

Torsdag 28 september – Söndag 1 oktober. Söderbergsällskapet deltog i Bokmässan i Göteborg och delade liksom förra året monter med Strindbergssällskapet och Sällskapet Per Anders Fogelströms Vänner. Sällskapets ordförande Nils O. Sjöstrand höll ett föredrag om Hjalmar Söderberg som kulturjournalist med utgångspunkt från de nyutgivna volymerna i Samlade Skrifter, Litteratur och litteratörer, 1 och 2 torsdagen den 28 september på DELS´ scen.

Jesper Högström gästade vid två tillfällen under mässan sällskapets monter för samtal om och signering av sin nyutkomna biografi över Hjalmar Söderberg, Lusten och ensamheten. 

IMG_7933

Ordförande Nils O Sjöstrand och Söderbergbiograf Jesper Högström.

 

Lördag 7 oktober kl 10.00. Sällskapets ordförande Nils O. Sjöstrand ledde i regn och kyla en vandring på Norra begravningsplatsen, området kring Norra kapellet och Lindhagens kulle, samt Solna kyrkogård och läste anknytande texter ur Hjalmar Söderbergs verk. Ett stort antal gravar med anknytning till Hjalmar Söderbergs verk, tidsepok och miljö besöktes.

 

Lördag 18 november kl 13.00 i Samlingssal 1, Östermalms Föreningsråd, Valhallavägen 148, Stockholm. Sällskapets ordförande Nils O. Sjöstrand berättar om Hjalmar Söderbergs och dagens Stockholm, en jämförande presentation med bilder.

Vi har inte i förväg arrangerat för gemensam måltid men kommer att försöka arrangera något för dem som anmäler sig till sällskapets ordförande senast den 15 november. Epost Nils.Sjostrand@ki.se, brevpost Nils O. Sjöstrand, Tre Liljor 5B, 113 44 Stockholm.

Årsmöte den 13 januari 2018

Söderbergsällskapets årsmöte hålls lördagen den 13 januari 2018 i Svenska Akademiens högtidssal i Gamla Stan i Stockholm, ingång Källargränd 4. Efter årsmötesförhandlingarna, som inleds klockan 16.30, håller Gunnar Syréhn ett föredrag om Hjalmar Söderberg och H C Andersen med början cirka kl 17. Gunnar Syréhn är docent i litteraturvetenskap och svensk lektor vid Köpenhamns universitet. Efter föredraget gemensam måltid för dem som vill på en restaurang i Gamla Stan. Detaljer om årsmötet och middagen kommer senare här på hemsidan.

”Doktor Glas” på Dramaten, i Göteborg, i Köpenhamn

Doktor Glas tycks aldrig upphöra att fascinera. Den 16 september förra året hade Krister Henriksson nypremiär på Dramaten på sin hyllade version, som bygger på Allan Edwalls bearbetning av Hjalmar Söderbergs roman och som Henriksson gav första gången för elva år sedan på Vasateatern. Sedan dess har han turnerat med den i Riksteaterns regi, i Finland, gett den på Dramaten och spelat den i London, på svenska. Den nya versionen är något nedtonad och försedd med en helt ny scenografi. Höstens föreställningar på Dramaten gick för utsålda hus. Den gavs på nytt den 2, 3 och 4 juni och återkommer med åtta föreställningar den 3-13 augusti.

Och inte nog med det. Under maj gästspelade Henriksson med sin uppsättning på Göteborgs Stadsteater i fem föreställningar och den 10 och 11 juni gav han den på svenska med engelsk text på Skuespilhuset i Köpenhamn i samband med teaterfestivalen CPH Stage. Till yttermera visso reser Krister Henriksson nästa år till Kanada med föreställningen.

I och med att han själv har blivit elva år äldre sedan han första gången gav föreställningen har hans tolkning förändrats, säger Krister Henriksson i en intervju i tidningen Norra Skåne.

_ Det blir mer som ett minne jag berättar. Det var det från början också men då gick jag in i historien på ett annat sätt. Den dimensionen, minnet, poängteras starkare.

 

Vårens program 2017

Lördag 21 januari hölls Årsmöte i Svenska Akademiens högtidssal, Börshuset i Gamla stan.  Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar höll fil dr Martina Björk ett föredrag om ”Hjalmar Söderberg, Horatius och Lydia”. Därefter åt en stor del av årsmötets deltagare middag i Restaurang Café Mistelns valv, Stortorget 22.

TEXTEN till Martina Björks föredrag ligger under fliken Texter.

Lördag 18 februari. Filmvisning: Den allvarsamma leken x2. Med anledning av Pernilla Augusts färska filmtolkning av Hjalmar Söderbergs roman Den allvarsamma leken (1912) visade sällskapet de två tidigare filmatiseringarna av samma roman. Först Rune Carlstens film från 1945 med bl a Viveca Lindfors (Lydia Stille), Olof Widgren (Arvid Stjärnblom), Eva Dahlbeck (Dagmar Randel) och Ulf Palme (Ture Törne). Rune Carlsten (1890-1970) studerade i ungdomen humaniora vid Stockholms högskola och hade därefter en lång och framgångsrik karriär som skådespelare och regissör inom film och teater, bl a som 1:e regissör vid Dramaten. På 1940-talet regisserade han filmerna Doktor Glas och Den allvarsamma leken på manus efter svärfaderns romaner. ”Filmören-regissören”, som Carlsten kallar sig själv på Sällskapets manusexemplar, var gift med Hjalmar Söderbergs dotter, skådespelerskan Dora Söderberg. Efter en paus visades Anja Breiens film från 1977 med bl a Lil Terselius (Lydia Stille), Stefan Ekman (Arvid Stjärnblom), Katarina Gustafsson (Dagmar Randel) och Allan Edwall (Markel). Den norska regissören Anja Breiens (f 1940) film gjordes i Sverige och blev mycket uppmärksammad. Hon är f ö känd för de satiriska Hustrur (1975) och Hustrur 10 år senare (1985).

Lördag 18 mars höll filosofie doktor Cecilia Lengefeld ett föredrag i samlingssalen, Östermalms föreningsråd i Fältöversten om Marie Franzos och spelet kring översättningar till tyska. Cecilia Lengefeld hör till våra i Köpenhamn boende medlemmar. Hon har särskilt intresserat sig för den österrikiska översättaren Marie ”Mitzi” Franzos (1870-1941), som ibland använde pseudonymen,”Francis Maro”, och turerna kring översättningarna till tyska. Översättaren hade en mer aktiv roll än vad som var brukligt i Sverige och var oftast den som kontaktade förlag och tidningar. Marie Franzos översatte många svenska författares verk till tyska. Bland de översatta fanns Selma Lagerlöf, Ellen Key, Gustaf af Geijerstam och Frank Heller som tidvis var populära inom det tysktalande språkområdet och då kunde det röra sig om stora summor. Men hon översatte även andra som Per Hallström, Oscar Levertin, Ludvig Nordström och Hjalmar Söderberg. Av den senares verk översatte Marie Franzos Förvillelser, Martin Bircks ungdom, Doktor Glas, Den allvarsamma leken, Gertrud (inte tryckt men väl spelad), Historietter och många andra noveller.

Lördag 20 maj presenterade Sällskapets ordförande Nils O Sjöstrand volymerna 11 och 12 (Litteratur och litteratörer del I och II) i serien Hjalmar Söderberg, Samlade Skrifter vid en sammankomst i Östermalms Föreningsråd. De två volymerna har redigerats av Bure Holmbäck, Nils O Sjöstrand och Björn Sahlin och innehåller Hjalmar Söderbergs litteraturkritik och författarpresentationer. Största delen av detta skriftställarskap kom till i slutet av 1890-talet och decenniet efter sekelskiftet. Stora delar av materialet har aldrig tidigare publicerats i bokform. De två volymerna ger en mycket god bild av Hjalmar Söderbergs litteraturuppfattningar och bedömningar av andra författare.

Vårprogrammet avslutades med två vandringar på Norra begravningsplatsen och Norra judiska begravningsplatsen under ledning av sällskapets ordförande Nils O Sjöstrand, som också läste anknytande texter ur Hjalmar Söderbergs verk.

Lördag 10 juni ägnades Norra begravningsplatsens yngre delar med  bl a Alban Keysers, Agnes von Krusenstjernas, David Sprengels, August Strindbergs och Gustaf Stridsbergs gravar samt andra gravar med anknytning till Hjalmar Söderbergs verk, tidsepok och miljö.

Söndag 11 juni besöktes gravar tillhöriga Söderbergs vän- och bekantskapskrets och gravar med anknytning till Förvillelser, Martin Bircks ungdom, Doktor Glas, Hjärtats oro, Den allvarsamma leken och novellerna En sommarsaga, Aprilviolerna och Resan till Rom. Förutom dessa gravar passerade deltagarna flera andra judiska kulturpersoners gravar. Efter besöket på den judiska begravningsplatsen besöktes vi Bo Bergmans och några andra Söderbergbekantas gravar samt några övriga kulturpersoners närbelägna gravar på Norra begravningsplatsen samt en vacker grav med anknytning till novellen Vox populi.

Parnass till rabatterat pris

Parnass, som ägs och ges ut av De litterära sällskapens samarbetsnämnd (Dels), har som många andra kulturtidskrifter ansträngd ekonomi och behöver stöd av sina läsare. Därför erbjuds nu medlemmar i Söderbergsällskapet och andra litterära sällskap att prenumera på tidskriften till rabatterat pris, 190 kr/år (ordinarie pris 220 kr). Om man prenumererar före årsskiftet får man som medlem dessutom det senaste numret gratis; det handlar om landsbygdsförfattare.

Tidskriften utkommer med fyra nummer per år. Varje nummer har ett tema, ofta en enskild författare, men innehåller också ytterligare artiklar om andra författare och litterära ämnen. Två tidigare nummer har ägnats Hjalmar Söderberg, nummer 1 1994 och nummer 3 2006. Dessa och andra tidigare nummer kan köpas via ett beställningsformulär på tidskriftens hemsida www.parnass.nu. Frågor kan ställas till någon av redaktörerna: Margareta Lilja-Svensson, margareta@parnass.nu, tel 070-564 1477 och Albert Herrans, albert@parnass.nu, tel  072-552 28 25

Söderbergstatyn åter hel

Nu är Hjalmar Söderberg-statyn i Humlegården åter komplett. Den vackra käpp som Söderberg bär i sin högra hand tillsammans med sin hatt pryds åter av en krycka i form av ett förgyllt ormhuvud. Kryckan bröts av och försvann i april i år, för andra gången. Första gången vandaliserades statyn på samma sätt i november 2010, bara några månader efter det att den invigdes

Statyn, som står på gräsmattan mellan Kungliga Biblioteket och Engelbrektsplan, är ett verk av konstnären Peter Linde och visar Söderberg i steget. Den tillkom på initiativ av Söderbergsällskapet, som finansierade statyn med hjälp av en insamling. Statyn invigdes i september 2010, då den överlämnades som en gåva till Stockholms stad.

Två månader senare vandaliserades statyn; okända gärningsmän bröt eller sågade av den krökta och förgyllda kryckan på käppen. Peter Linde ersatte kryckan med en starkare konstruktion, men i april i år försvann alltså även den. Den nya kryckan har liksom den tidigare gjutits på Herman Bergmans Konstgjuteri.

img_7490

Höstens program 2016

Torsdag 8 september hölls det första mötet i höstens bokcirkel om Martin Bircks ungdom på Thielska galleriet, Blockhusudden i Stockholm. Liksom bokcirkeln om Doktor Glas för två år sedan och om Förvillelser förra året leds även årets cirkel av sällskapets ordförande Nils O. Sjöstrand. Detaljerad information om bokcirkeln finns på Thielska galleriets hemsida, http://www.thielska-galleriet.se/kalender/bokcirkel-martin-bircks-ungdom-av-hjalmar-soderberg/. Övriga datum för bokcirkelns möten är den 15 september, 29 september och 20 oktober.

Lördag 15 oktober ledde sällskapets ordförande Nils O. Sjöstrand en vandring på Norra begravningsplatsens äldsta del. Bland annat besöktes gravar med Söderbergs personliga bekanta och gravar med anknytning till Martin Bircks ungdom, Doktor Glas, Hjärtats oro, Den allvarsamma leken, ett antal noveller samt miljöer i Söderbergs Stockholm, som Hotell Rydberg.

Söndag 16 oktober ledde ordföranden en andra vandring på Norra begravninsplatsen, bland annat till gravar med Söderbergs personliga bekanta och gravar med anknytning till Förvillelser, Doktor Glas, Hjärtats oro, Den allvarsamma leken, Aftonstjärnan, Gertrud och Stockholmskrönikorna samt några noveller.

Lördag 12 november föreläste psykiatrikern och förre överläkaren Lars Sjöstrand  om Hjalmar Söderberg och Charles Baudelaire i Samlingssal 1, Östermalms föreningsråd. Charles Baudelaire (1821-67) var en av 1800-talets mest stilbildande författare. Utan honom är symbolismen i den form som den fick knappast tänkbar. Hans leverne, hans omfattande drogbruk och hans ofta fräna yttranden väckte på sin tid skandal. Som så många i sin generation inspirerades Hjalmar Söderberg av Baudelaire. Han översatte bland annat två av dennes dikter. Översättningarna, ”Dålig munk” och ”De profundis clamavi”, publicerades i bulevardbladet Figaro 1893. Söderbergs egen dikt, ”Débauche” i samma tidning 1891 får nog både till sin titel och till sitt innehåll betraktas som påverkad av Baudelaire. Författaren och litteraturvetaren Reidar Ekner har t. o. m. menat att berättelserna i Söderbergs första novellsamling, Historietter (1898), skall ses som prosadikter i Baudelaires efterföljd.

Vårens program 2016

Vårens program  inleddes med årsmöte lördagen den 16 januari 2016, Hjalmardagen, i Svenska Akademiens högtidssal i Börshuset i Gamla stan.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar talade journalisten och författaren Lars Ragnar Forssberg om Hjalmar Söderberg och Ernest Thiel – en säregen kärlekshistoria. Han gav under hösten ut den prisade boken Ernest Thiel – pengar och passion. Thiel och Söderberg hade en särskilt stark relation. I brev till Herbert Friedländer berättade Söderbergs änka Emilie att Thiel var den vän i Sverige som stod Söderbergs hjärta närmast.

Efter programmet samlades man till gemensam middag i Restaurang Kaffe-Gillets 1300-talsvalv, Trångsund 4.

13 februari  talade docent Gunnar Syrén vid en sammankomst i Östermalms föreningsråd om Hjalmar Söderbergs förhållande till Herman Bang.

Gunnar Syréhn, som höll ett föredrag för oss i mars 2015 och ett under Dragör-Köpenhamnsresan i oktober 2015, bor i Malmö, men har haft långvarig verksamhet på andra sidan sundet, bl. a. som svensk lektor vid Köpenhamns universitet under 14 år. Han skriver på en bok med arbetsnamnet Hjalmar Söderberg och Danmark.

Herman Bang (1857-1912) hör till de danska författare som Hjalmar Söderberg tog mycket starkt intryck av. Bangs porträtt fanns t. ex. på väggen i den unge Söderbergs lya.

23 april ledde sällskapets ordförande Nils O Sjöstrand en Vandring på Söder i Hjalmar Söderbergs fotspår. Omkring 20 medlemmar deltog. Vandringen inleddes med en kopp kaffe i förlaget Novellix lokaler på Tjärhovsgatan 19. Förlaget, som specialiserat sig på att ge ut noveller, gav några dagar tidigare ut fyra volymer med noveller av Hjalmar Söderberg: Blom, Porträttet, Aprilviolerna samt Tuschritningen och tre andra historietter (En kopp te, Duggregn och Spleen). Förlaget har tidigare gett ut Söderbergs novell Med strömmen.

Själva vandringen inleddes sedan utanför Folkungagatan 95, där Hjalmar Söderberg bodde med sin första hustru Märta (Abenius) en tid i en ny men kall och fuktig lägenhet, som ansågs ha förstört hälsan hos henne. Dottern Dora föddes där. Söder är inte en stadsdel som man omedelbart förknippar med Hjalmar Söderberg, berättade vandringsledaren Nils Sjöstrand vid Slussen, dit deltagarna tog sig med buss från Folkungagatan. Enligt Hasse Z utgjorde den gamla 1700-talskrogen Pelikan sydgräns för Söderbergs Stockholm. Denna krog försvann 1931 med sin gata i samband med dåtidens stora slussbygge.

Den fortsatta vandringen koncentrerades kring Brännkyrkagatan, som i sin gamla sträckning var stadsdelens utfartsled i sydväst. På den gatan går den frigivne fången i novellen ”Blom” och vi följde så gott det i dag går hans väg fram till gamla Hornstull, där han sedan går över den gamla bron till Liljeholmen. Vandringen avslutades sedan, efter ännu en bussresa, på den nuvarande restaurang Pelikan, som ligger på Blekingegatan.

IMG_4488 Nils O. Sjöstrand berättar vid Slussen.

Vårprogrammet avslutades lördagen den 4 juni  med ett föredrag i samlingssalen på Östermalms föreningsråd av sällskapets ordförande Nils O. Sjöstrand  om läkar- och prästporträtten i Hjalmar Söderbergs verk.

De mest berömda läkar- och prästporträtten i Hjalmar Söderbergs verk är Dr Glas och pastor Gregorius i Doktor Glas (1905). Redan 16 år tidigare hade emellertid den då 20-årige Hjalmar Söderberg ställt en ung präst mot en ung medicinare i en liten berättelse i Dagens Nyheter, ”Mulet, Jernvägsskizz”. De skulle följas av många andra läkar- och prästgestalter. Hjalmar Söderberg har skällts för att vara prästhatare. Det är en märklig beskyllning då flera av prästerna i hans verk är sympatiskt skildrade. Han skulle likaväl kunna beskyllas för att vara läkarhatare då långt ifrån alla av hans läkare är prydnader för läkarkåren.

 

”Gertrud” blir film igen

Hjalmar Söderbergs mest spelade drama, Gertrud (1907) ska än en gång bli film, den här gången med skådespelerskan Moa Gammel som regissör och kreativ producent. Hon skriver också manus tillsammans med författaren Karolina Ramqvist.

– Det var min idé, jag gjorde en modernisering av grundmanuset och nu skriver Karolina vidare med input från mig. Det är jättekul att jobba med Karolina, jag älskar hennes sätt att skriva och tolka kvinnliga karaktärer, säger Moa Gammel till Dagens Nyheter.

– Jag tackade ja, mycket för att jag tycker att Gertrud är en intressant och rolig karaktär att skildra, säger Karolina Ramqvist till SvT:s Kulturnyheterna.

Gertrud behåller sina karaktärsdrag från Söderbergs drama men flyttas i Ramqvists och Gammels version till Hollywood. Hon har förlorat ett barn när hon följer med sin man, som är tv-producent, till Los Angeles och börjar hänga i ett svenskt community.

– Den miljön känns så just nu. Svenskar som reser tillsammans med den här mediemiljön där tidens värderingar blir väldigt synliga, och kanske också lite löjliga, säger Karolina Ramqvist.
När filmen kommer bli klar kan hon inte svara på, men att den kommer bli av är enligt Ramqvist helt säkert. De arbetar just nu med finansieringen.

Vilka som kommer skådespela är inte heller klart. Men Karolina Ramqvist vet vem hon helst ser som Gertrud:

– Moa. Hon har det där som Gertrud har, en dragning till flera olika saker, ett sökande. Gertrud är en person som vill mycket, har filmroller, är före detta fotomodell, och hon vill också skriva. Rollen är som gjord för Moa även om hon själv säkert inte skulle säga det.

Gertrud filmades 1964 av den danske regissören Carl Dreyer, inspirerad av Sten Reins doktorsavhandling 1962, där Söderbergs älskarinna under åren 1902-06, Maria von Platen avslöjades som förebild för pjäsens titelperson. Ett år tidigare, 1963, gjorde regissören Bengt Lagerkvist en version för TV-teatern med Anita Björk som Gertrud. Ännu en TV-version gjordes 1999 med Ulla Gottlieb som regissör och Marie Richardson i titelrollen.