Sällskapet

Sällskapets adress
Söderbergsällskapet
c/o Gustaf Neander
Linnégatan 41
114 58  Stockholm

Medlemskap
Medlem i Söderbergsällskapet blir man genom att betala årsavgiften till Sällskapets postgirokonto: 20 69 37 – 5. Avgiften är för enskild medlem 200-, för par 300:- och för medlem under 25 år 50:-.

Sällskapets stadgar

Stadgar 2022 för Söderbergsällskapet

Sällskapets styrelse
Ordförande Gustaf Neander
Linnégatan 41, 114 58  Stockholm
Tel: 070-002 1532
E-post: gustaf@neanders.se

Vice ordförande Lars Sjöstrand
Smedsbacksgatan 30, 115 34  Stockholm
E-post: larsocsjostrand@gmail.com

Skattmästare Tore Hamnegård
E-post: tore@hamnegard.se

Valberedningen, sammankallande Nils O. Sjöstrand
E-post: nils.sjostrand@ki.se

Ansvarig för hemsidan Kurt Mälarstedt
E-post: kurt@malarstedt.se

Sällskapet och dataskyddsförordningen

I enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) informeras härmed om att Söderbergsällskapet har ett medlemsregister med namn, adressuppgifter och e-postadresser. Registret används endast för att informera sällskapets medlemmar om aktiviteter och andra angelägenheter rörande sällskapet. Endast de som ansvarar för medlemsregistret har tillgång till det. Uppgifter lämnas inte ut till annan.

Historik och verksamhet
Söderbergsällskapet stiftades den 16 februari 1985 och konstituerades den 31 augusti samma år. Initiativtagare till Sällskapet var litteraturdocenten och författaren Bure Holmbäck, som sommaren 1984 hade arrangerat en mycket välbesökt utställning på Kungliga Biblioteket om Hjalmar Söderberg. Han hade därvid också undersökt intresset för att bilda ett litterärt sällskap med syfte att främja intresset för Hjalmar Söderbergs författarskap, hans person, hans samtid och hans miljöer. Bure Holmbäck valdes till Sällskapets ordförande och kvarstod som sådan till årsmötet 2000, då han efterträddes av professor Nils O. Sjöstrand. Vid årsmötet den 13 januari 2018 lämnade Nils O. Sjöstrand ordförandeskapet och efterträddes av Gustaf Neander, som varit medlem i sällskapet sedan det grundades 1985.

I september 2010, samma år som Sällskapet fyllde 25 år, avtäcktes en staty över Hjalmar Söderberg, skänkt av Sällskapet till Stockholms stad, framför Kungliga Biblioteket i Humlegården, vilket självklart gav firandet av 25 års-jubileet en extra stämning. Sällskapets historia och verksamhet behandlades även vid årsmötet i januari 2011, då Sällskapets förste ordförande Bure Holmbäck och dess dåvarande Nils O. Sjöstrand gav glimtar från respektive ordförandeskap.

Firandet inleddes med att en utställning om Hjalmar Söderberg öppnades på Kungliga biblioteket den 27 augusti 2010 och fortsatte med statyavtäckningen den 11 september. Vid jubileumsfesten på kvällen samma dag läste skådespelaren Jonas Karlsson ett antal texter av Hjalmar Söderberg, Sällskapets ordförande Nils O. Sjöstrand och språkvetaren och underhållaren Fredrik Lindström höll anföranden och musik med anknytning till Hjalmar Söderberg och hans verk framfördes av Mia Karlsson (sopran), Anders Kihlström (piano) och Tobias Ringborg (violin).

Sällskapet har sitt säte i Stockholm och arrangerar årligen mellan fem och tio program. Årsmötet i januari äger rum i Börssalen. Efter mötesförhandlingarna följer ett föredrag eller annat program, och sammankomsten avslutas med en måltid. En gång om året, vanligen på våren eller början av hösten, organiseras en utflykt i Stockholm eller dess omgivningar (till lands eller till sjöss) i Hjalmar Söderbergs spår. Ett tjugutal gånger har Sällskapet i stället företagit en längre resa till någon plats där Söderberg har bott eller som han har besökt: Kristianstad (tre gånger), Köpenhamn och Dragör (tre gånger), Paris (två gånger), Värmland (två gånger), Uppsala (två gånger), Strängnäs (två gånger), Ragunda, München, Mölle och nordvästra Skåne (Herrevadskloster och andra platser med anknytning till Maria von Platen), Bornholm, Göteborg, Mariefred, Hamburg, Lübeck samt Visby.

Övriga program växlar mellan föredrag, seminarier (ibland i samarbete med litteraturvetenskapliga institutionen vid Stockholms Universitet), temadagar, uppläsningsaftnar (ofta med musikaliska inslag), scenframträdanden, filmaftnar (det finns sju filmer som bygger på verk av Hjalmar Söderberg samt ett bildspel), teaterbesök och vandringar i Söderbergs spår. Programmen avslutas i regel med måltid.

Sällskapet utger en skriftserie, som hittills omfattar 31 skrifter (se Bibliografi). Skrifterna ges inte ut som årsböcker, utan kommer ut oregelbundet och med mycket varierande omfång. I en folder, som regelbundet uppdateras, redovisas Sällskapets skrifter och samtliga program från starten. Den kan beställas från ordföranden.

Söderbergsällskapet har cirka 250  medlemmar, varav de flesta bor i Stockholm med omnejd, men många finns på andra platser i Sverige och några i andra länder. Vår mest avlägsne medlem, en japan, bor i Tokyo. Två av de utländska medlemmarna, professorer i Paris resp Florens, har både forskat om honom och översatt flera av hans verk, till franska och till italienska. Det finns ett stigande intresse för Hjalmar Söderberg i utlandet. I Tyskland och Österrike blev han tidigt översatt, senare också i Frankrike, och i våra dagar tycks han på allvar ha upptäckts i den anglosaxiska litterära världen.

Minnet av Hjalmar Söderberg i Stockholm

Hjalmar Söderberg är än i dag på olika sätt konkret närvarande i Stockholm, främst förstås med Peter Lindes staty utanför Kungliga Biblioteket, som tillkom efter en insamling av Söderbergsällskapet och avtäcktes i september 2010 i samband med sällskapets 25-årsjubileum. Söderberg har också, liksom ett stort antal andra svenska författare, gett namn åt en gata i Kristineberg på västra Kungsholmen, Hjalmar Söderbergs väg. I Kungsträdgården hedras hans namn med en vit bänk.

Därutöver har Söderbergsällskapet på initiativ av Eskil Malmberg, mångårig medlem i sällskapet, satt upp minnesplaketter vid sex av Söderbergs adresser i Stockholm, samt vid Brostugan på Kärsön mellan Stockholm och Drottningholm. Tre av plaketterna i Stockholm finns på Östermalm, två i Vasastan och en på Söder. Minnesplaketterna sattes upp mellan år 2007 och 2015..

Här en förteckning över Söderbergs adresser med minnesplaketter:

Grev Turegatan 35 på Östermalm. Här föddes Hjalmar Söderberg den 2 juli 1869.

Folkungagatan 95 på Söder. Hjalmar Söderbergs och hans hustru Märtas andra adress som nygifta, efter Floragatan 6. Paret bodde på Söder ett år, 1899, och här föddes deras första barn, dottern Dora, den 10 november detta år.

Styrmansgatan 51 på Östermalm. Paret Söderbergs tredje adress i Stockholm. Här föddes deras andra barn, sonen Tom, den 1 december 1900.

Observatoriegatan 6, dit paret flyttade 1901. Där föddes deras tredje barn, Mikael, den 3 december 1903. Söderberg skaffade sig under denna tid en dubblett som skrivarlya:

Rådmansgatan 73, ett kvarter från huvudbostaden, som skrivarlya. I samband med att Söderberg själv flyttade till Köpenhamn 1906 skaffade han en ny lägenhet för familjen:

Tyskbagargatan 9. Det var formellt familjens huvudadress från 1907 till 1919. Barnen bodde kvar där till långt in på 1930-talet.

Den sjunde minnesplaketten finns på Brostugan på Kärsön, där Hjalmar Söderbergs föräldrar hyrde övervåningen en sommar när Hjalmar var liten pojke.