Sällskapet

Sällskapets adress
Söderbergsällskapet
c/o Gustaf Neander
Linnégatan 41
114 58  Stockholm

Medlemskap
Medlem i Söderbergsällskapet blir man genom att betala årsavgiften till Sällskapets postgirokonto: 20 69 37 – 5. Avgiften är för enskild medlem 175:-, för par 300:- och för medlem under 25 år 50:-.

Sällskapets styrelse
Ordförande Gustaf Neander
Linnégatan 41, 114 58  Stockholm
Tel: 070-002 1532
E-post: gustaf@neanders.se

Vice ordförande Lars Sjöstrand
Smedsbacksgatan 30, 115 34  Stockholm
E-post: larsocsjostrand@gmail.com

Skattmästare Tore Hamnegård
E-post: tore@hamnegard.se

Valberedningen, sammankallande Eskil Malmberg
E-post: larseskil.malmberg@gmail.com

Ansvarig för hemsidan Kurt Mälarstedt
E-post: kurt@malarstedt.se

Historik och verksamhet
Söderbergsällskapet stiftades den 16 februari 1985 och konstituerades den 31 augusti samma år. Initiativtagare till Sällskapet var litteraturdocenten och författaren Bure Holmbäck, som sommaren 1984 hade arrangerat en mycket välbesökt utställning på Kungliga Biblioteket om Hjalmar Söderberg. Han hade därvid också undersökt intresset för att bilda ett litterärt sällskap med syfte att främja intresset för Hjalmar Söderbergs författarskap, hans person, hans samtid och hans miljöer. Bure Holmbäck valdes till Sällskapets ordförande och kvarstod som sådan till årsmötet 2000, då han efterträddes av professor Nils O. Sjöstrand. Vid årsmötet den 13 januari 2018 lämnade Nils O. Sjöstrand ordförandeskapet och efterträddes av Gustaf Neander, som varit medlem i sällskapet sedan det grundades 1985.

I september 2010, samma år som Sällskapet fyllde 25 år, avtäcktes en staty över Hjalmar Söderberg, skänkt av Sällskapet till Stockholms stad, framför Kungliga Biblioteket i Humlegården, vilket självklart gav firandet av 25 års-jubileet en extra stämning. Sällskapets historia och verksamhet behandlades även vid årsmötet i januari 2011, då Sällskapets förste ordförande Bure Holmbäck och dess dåvarande Nils O. Sjöstrand gav glimtar från respektive ordförandeskap.

Firandet inleddes med att en utställning om Hjalmar Söderberg öppnades på Kungliga biblioteket den 27 augusti 2010 och fortsatte med statyavtäckningen den 11 september. Vid jubileumsfesten på kvällen samma dag läste skådespelaren Jonas Karlsson ett antal texter av Hjalmar Söderberg, Sällskapets ordförande Nils O. Sjöstrand och språkvetaren och underhållaren Fredrik Lindström höll anföranden och musik med anknytning till Hjalmar Söderberg och hans verk framfördes av Mia Karlsson (sopran), Anders Kihlström (piano) och Tobias Ringborg (violin).

Sällskapet har sitt säte i Stockholm och arrangerar årligen mellan fem och tio program. Årsmötet i januari äger rum i Börssalen. Efter mötesförhandlingarna följer ett föredrag eller annat program, och sammankomsten avslutas med en måltid. En gång om året, vanligen på våren eller början av hösten, organiseras en utflykt i Stockholm eller dess omgivningar (till lands eller till sjöss) i Hjalmar Söderbergs spår. Ett tjugutal gånger har Sällskapet i stället företagit en längre resa till någon plats där Söderberg har bott eller som han har besökt: Kristianstad (tre gånger), Köpenhamn och Dragör (tre gånger), Paris (två gånger), Värmland (två gånger), Uppsala (två gånger), Strängnäs (två gånger), Ragunda, München, Mölle och nordvästra Skåne (Herrevadskloster och andra platser med anknytning till Maria von Platen), Bornholm, Göteborg, Mariefred, Hamburg, Lübeck samt Visby.

Övriga program växlar mellan föredrag, seminarier (ibland i samarbete med litteraturvetenskapliga institutionen vid Stockholms Universitet), temadagar, uppläsningsaftnar (ofta med musikaliska inslag), scenframträdanden, filmaftnar (det finns sju filmer som bygger på verk av Hjalmar Söderberg samt ett bildspel), teaterbesök och vandringar i Söderbergs spår. Programmen avslutas i regel med måltid.

Sällskapet utger en skriftserie, som hittills omfattar 31 skrifter (se Bibliografi). Skrifterna ges inte ut som årsböcker, utan kommer ut oregelbundet och med mycket varierande omfång. I en folder, som regelbundet uppdateras, redovisas Sällskapets skrifter och samtliga program från starten. Den kan beställas från ordföranden.

Söderbergsällskapet har cirka 250  medlemmar, varav de flesta bor i Stockholm med omnejd, men många finns på andra platser i Sverige och några i andra länder. Vår mest avlägsne medlem, en japan, bor i Tokyo. Två av de utländska medlemmarna, professorer i Paris resp Florens, har både forskat om honom och översatt flera av hans verk, till franska och till italienska. Det finns ett stigande intresse för Hjalmar Söderberg i utlandet. I Tyskland och Österrike blev han tidigt översatt, senare också i Frankrike, och i våra dagar tycks han på allvar ha upptäckts i den anglosaxiska litterära världen.