Välkommen till Söderbergsällskapet

Med benäget tillstånd av Bonniers porträttsamling, Nedre Manilla.

Med benäget tillstånd av Bonniers porträttsamling, Nedre Manilla.

Välkommen till Söderbergsällskapet – ett litterärt sällskap för att främja intresset för Hjalmar Söderbergs författarskap, hans person och hans tidsmiljöer.

Thielska Galleriet på Djurgården i Stockholm pågår till den 20 september 2020 en utställning om Hjalmar Söderberg och bildkonsten med anledning av att författaren föddes för 150 år sedan 2019. .Jubileet har också uppmärksammats av bland annat Dramaten. På Thielska framförs fem Söderbergsånger för baryton och piano baserade på dikter av Hjalmar Söderberg. Läs vidare under fliken Aktuellt. Där finns också bland annat information om ett kommande ”kammaroperamelodram” baserat på en ofullbordad roman av Hjalmar Söderberg.

Under fliken Texter finns referat av föredrag vid Söderbergsällskapets sammankomst, samt minnesord.

 

 

 

logo_317x73