Välkommen till Söderbergsällskapet

Med benäget tillstånd av Bonniers porträttsamling, Nedre Manilla.

Med benäget tillstånd av Bonniers porträttsamling, Nedre Manilla.

Välkommen till Söderbergsällskapet – ett litterärt sällskap för att främja intresset för Hjalmar Söderbergs författarskap, hans person och hans tidsmiljöer.

Thielska Galleriet på Djurgården i Stockholm har utställningen om Hjalmar Söderberg och bildkonsten nu förlängts till den 9 januari 2022. Författarens 150-årsjubileum 2019 har också uppmärksammats av bland annat Dramaten. På grund av den pågående pandemin kan sällskapets årsmöte i år inte genomföras på vanligt sätt. Läs vidare under fliken Aktuellt. Där uppmärksammar vi också att eleverna i årskurs 9 i Ebba Brahe-skolan i Nacka fått dikta vidare på Söderbergs roman Doktor Glas genom att skriva Helga Gregorius dagbok.

Under fliken Texter finns artiklar om och med anknytning till Hjalmar Söderberg, föredrag och referat av föredrag vid Söderbergsällskapets sammankomster, mm. Nyss tillagt: en artikel om några brev som spelat en viktig roll i forskningen om Hjalmar Söderberg, samt ett föredrag av Nils O. Sjöstrand om mottagandet av Hjalmar Söderbergs verk under 130 år. Under fliken Texter finns också länkar till föredrag av författarna Kerstin Ekman och Per Wästberg vid Kväll på Svenska Akademien om Hjalmar Söderberg 150 år.

 

 

 

logo_317x73