Välkommen till Söderbergsällskapet

Med benäget tillstånd av Bonniers porträttsamling, Nedre Manilla.

Astrid Kjellberg-Juels porträtt av Hjalmar Söderberg, 1912. Med benäget tillstånd av Bonniers porträttsamling, Nedre Manilla.

Välkommen till Söderbergsällskapet – ett litterärt sällskap för att främja intresset för Hjalmar Söderbergs författarskap, hans person och hans tidsmiljöer.

Vårens program inleddes den 20 januari med sällskapets årsmöte. Övriga mötesdagar: 16 mars, 6 april och 1 juni. Närmare detaljer om programmen under fliken Aktuellt.

Där noteras också Stockholms universitet i höst ger en Hjalmar Söderberg-kurs. Vidare meddelas att författaren Bengt Ohlsson återvänder till Hjalmar Söderbergs roman Doktor Glas, som han tidigare återberättat ur pastor Gregorius perspektiv i romanen Gregorius (2004). Den nya romanen heter Helga. och utspelar sig 30 år efter pastorns död. Även Åsa Nilsonne, författare och professor emerita, ger i höst ut en roman om pastorns hustru, Fru Gregorius.

Under samma flik finns bland annat också en artikel som utgår från en artikel publicerad i Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad om den vanligen förekommande uppfattningen att gestalten Erland Jansson i Söderbergs drama Gertrud är ett infamt porträtt av Gustaf Hellström. Det finns möjligen draga av Hellström i Jansson-karaktären, men också av en annan författare som hade en relation med Maria von Platen, Henning von Melsted, och av Hjalmar Söderberg själv, hävdar styrelseledamoten i Gustaf Hellström-sällskapet, fil dr Lennart Leopold.

Under samma flik finns också bland annat en artikel om en nyskriven pjäs av regissören och dramatikern Rebecca Örtman med titeln Dagmar. Pjäsen tar upp kärlekshistorien mellan Lydia Stille och Arvid Stjärnblom ur Arvids hustrus Dagmars perspektiv, och mot bakgrund av metoo-rörelsen.

Under fliken Sällskapet finns närmare information om Söderbergsällskapet och dess tillkomst, stadgar och styrelse.

Under fliken Texter finns artiklar om och med anknytning till Hjalmar Söderberg, föredrag och referat av föredrag vid Söderbergsällskapets sammankomster, med mera, däribland till exempel en artikel om några brev som spelat en viktig roll i forskningen om Hjalmar Söderberg och ett föredrag av Nils O. Sjöstrand om mottagandet av Hjalmar Söderbergs verk under 130 år. Under denna flik finns också länkar till föredrag av författarna Kerstin Ekman och Per Wästberg vid en kväll på Svenska Akademien om Hjalmar Söderberg 150 år.

 

 

 

logo_317x73