månadsarkiv: december 2018

Årsmöte den 26 januari

Söderbergsällskapets medlemmar kallas till årsmöte lördagen den 26 januari 2019 kl 17.00 i Svenska Akademiens högtidssal, Börshuset, ingång Källargränd 4. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar håller Giada Brighi ett föredrag med titeln ”I nazismens skugga – Hjalmar Söderbergs stöd till sin judiska översättare Marie Franzos”. Giada Brighi är doktorand och arbetar med en avhandling om Marie Franzos och hennes verksamhet.

Efter föredraget samlas de som så vill till middag på restaurant Café Misteln, Stortorget 22. Menyalternativ: fläskfilémedaljong med tryffelsås, laxfilé med romsås, grillad entrecote med pommes frites, en vegetarisk rätt, kaffe med kaka. Pris: 300 kronor. Dryck betalas vid borden. Anmälan till sällskapets klubbmästare Gerd Hamnegård, Salstavägen 1, 191 35 Sollentuna, epost gerd@hamnegard.se. Ange val av rätt, namn, adress, telefonnummer eller epostadress samt att avgiften inbetalats på sällskapets plusgirokonto 20 69 37 – 5. För att anmälan ska gälla måste avgiften för måltiden finnas på kontot senast den 16 januari 2019.

Årsavgiften för 2018/19: enskild medlem 175 kronor, gifta eller sammanboende 300 kronor, under 25 år 50 kronor.

Betala gärna årsavgiften snarast till sällskapets plusgirokonto nr 20 69 37 – 5.

Kalendarium för våren 2019

Lördagen den 9 mars kl 13:00. Föredrag av Gunnar Traumann över titeln ”Hjalmar Söderbergs Gertrud – om ironi, musik och själva namnet”.  Gunnar Trauman, som är pensionerad gymnasielektor från Lund, kommer också att visa några av sina verk av Hjalmar Söderberg med dedikationer från författaren. Östermalms föreningsråd, samlingssal 1, Fältöversten. Valhallavägen 148.

Lördagen den 13 april kl 13:00. Sällskapets förre ordförande Nils O. Sjöstrand leder en stadsvandring i Martin Bircks fotspår. Information om mötesplats mm kommer att publiceras här på hemsidan i god tid före vandringen.

Lördagen den11 maj. Konstnären Bengt Olows affisch med anledning av 150 års-jubileet av Hjalmar Söderbergs födelse presenteras och försäljes. På programmets står också auktion av de verk av och om Hjalmar Söderberg som sällskapets medlem Lars Tegner donerat.

Med anledning av 150 årsjubileet 2019 av Hjalmar Söderbergs födelse planeras flera andra aktiviteter som ännu inte är helt klara. Men reservera redan nu onsdagen den 8 maj kl 18:00 för ett evenemang på Stadsbiblioteket, Sveavägen kring Söderbergs roman Doktor Glas. Detaljer om detta kommer att publiceras här på hemsidan.

Fredagen den 6 september planerar vi ett möte på Hasselbacken med föredrag samt lunch. Vidare finns planer på ett program på Thielska galleriet under samt förhoppningsvis ett program tillsammans med Svenska Akademien med anledning av 150-årsjubileet.

Jag uppmanar alla att regelbundet bevaka vår hemsida för information om nyheter och eventuella ändringar i programmet. Jag måste också återigen upprepa att det är mycket väsentlig att alla medlemmar uppger sin epostadress till tore@hamnegard.se så att kommande kallelser och utskick kan ske via epost för att reducera sällskapets kostnader. 

Gustaf Neander, sällskapets ordförande

Om Hjalmar Söderbergs noveller i Parnass

”Novellen lever” var temat för tidskriften Parnass nummer 4, 2018. Där skrev Söderbergsällskapets förre ordförande Nils O. Sjöstrand om Hjalmar Söderbergs novellkonst. Hans artikel återges här.

Hjalmar Söderberg –– det lilla formatets mästare

Hjalmar Söderberg föddes i Stockholm 1869. Nästa år blir det 150 års jubileum. Han dog i det av tyskarna ockuperade Köpenhamn 1941.

Stockholm, i synnerhet staden under Oscar II:s regeringstid, är plats och miljö för händelserna i många av hans noveller. Men även Köpenhamn, Hamburg, Leipzig, München, Paris, Visby, Växjö, Värmland, Drottningholm, Haga och Skärgården får bilda miljö. Härtill kommer historiska och fiktiva miljöer. Söderberg är inte alls så stockholmsbunden och urbant fixerad som ofta påstås. Under hans levnad uppskattades novellerna genomgående mera än hans andra verk. Han kallades ”det lilla formatets mästare”. Även utomlands uppskattades novellkonsten tidigt. ”Pälsen” (1897), var länge hans mest översatta verk.

Nästan alla novellerna skrev Hjalmar Söderberg för dagspress, tidskrifter, kalendrar och jultidningar. Formen växlar från ett kort koncist paradnummer som ”Kyssen” (1901) till en miniatyrroman som ”Aprilviolerna” (1922). De flesta återutgavs sedan i samlingarna: Historietter (1898), Främlingarna (1903), Det mörknar öfver vägen (1907), Den talangfulla draken (1913) och Resan till Rom (1929). I de fyra senare ingår en nyskriven novell, som ger namn åt samlingen. Hans sista noveller återutgavs i den postuma Sista boken (1942). Endast den och Historietter har senare utkommit i oförändrat skick. Andra noveller återfinns i samlingsverkens novelldelar (Samtidsnoveller 1921,1978, Forntid och saga 1921,1943, 1978, Äldre samtidsnoveller, Yngre Samtidsnoveller och Ur glömskan 1943).
Läs mer