Årsmötet uppskjutet

Söderbergsällskapets styrelse har med anledning av de nya restriktionerna från regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat uppskjuta årsmötet, som hade planerats till den 19 januari 2022. Nytt datum meddelas här på hemsidan så snart förhållandena så tillåter. Det planerade programmet kommer då att genomföras, inklusive föredrag av sällskapets förre ordförande Nils O. Sjöstrand och styrelsemedlemmen Carl Lindgren under rubriken  Dreyfusaffären: Två författarreaktioner – Émile Zola och Hjalmar Söderberg.