Kalendarium för våren 2019

Söderbergsällskapets årsmöte hölls lördagen den 26 januari i Svenska Akademiens högtidssal, Börshuset, ingång Källargränd 4. Kai Attorps och Kurt Mälarstedt lämnade styrelsen och Carl Lindgren och Lars Sjöstrand valdes in. Den senare valdes vid den nya styrelsens konstituerande sammanträde till vice ordförande. Efter årsmötesförhandlingarna höll Giada Brighi ett föredrag med titeln ”I nazismens skugga – Hjalmar Söderbergs stöd till sin judiska översättare Marie Franzos”. Giada Brighi är doktorand och arbetar med en avhandling om Marie Franzos och hennes verksamhet. Ett referat av föredraget publiceras nedan. Efter föredraget samlades ett stort antal medlemmar till middag på restaurant Café Misteln.

Lördagen den 9 mars höll Gunnar Traumann ett föredrag över titeln ”Hjalmar Söderbergs Gertrud – om ironi, musik och själva namnet”.  Som ett exempel på en ironi  nämnde Gunnar Trauman, som är pensionerad gymnasielektor från Lund, Söderbergs val av namn på den man, den budbärare som kommer med ett olycksaligt budskap i dramat Gertrud, Gabriel Lidman. Samma efternamn bar den man – författaren Sven Lidman – som i maj 1906 avslöjade för Hjalmar Söderberg att hans älskarinna Maria von Platen hade ett förhållande med en yngre man.

Ett annat exempel är att Hjalmar Söderberg inför urpremiären på Gertrud i Stockholm 1907 rekommendera skådespelaren Einar Fröberg för rollen som den unge man i pjäsen som Gertrud har ett förhållande med. Det var Einar Fröberg som ett år tidigare anordnade den fest där författaren Gustaf Hellström skröt om sitt förhållande med Maria von Platen, vilket Sven Lidman berättade för Hjalmar Söderberg.

Beträffande den musik som förekommer i pjäsen – bland annat sången Jeg elsker dig – menade Gunnar Trauman att den kan tolkas som ett budskap från Söderberg till Gertrud/Maria von Platen att han fortfarande älskade henne, att han var förtvivlad över att hon bedragit honom men att han inte hatade henne.

Lördagen den 13 april kl 13:00. Sällskapets förre ordförande Nils O. Sjöstrand leder en stadsvandring i Martin Bircks fotspår. Information om mötesplats mm kommer att publiceras här på hemsidan i god tid före vandringen.

Lördagen den11 maj. Konstnären Bengt Olows affisch med anledning av 150 års-jubileet av Hjalmar Söderbergs födelse presenteras och försäljes. På programmets står också auktion av de verk av och om Hjalmar Söderberg som sällskapets medlem Lars Tegner donerat.

Söndagen den 12 maj. Sällskapets förre ordförande Nils O. Sjöstrand leder en Jubileumsvandring i Doktor Glas´ fotspår. Vandringen tar tre timmar och startar kl. 10.00 vid Strömgatan där denna passerar Rosenbad.

Starten anknyter till doktor Glas möte med pastor Gregorius på Vasabron i romanens första daganteckning. Därefter går vi till Klara kyrkogård och Bellmans minnesmonument samt söker lokalisera var huset med dr Glas´bostad och praktik låg. Vi följer sedan doktorns vandring från bostaden till vattenbutiken i Kungsträdgården och det ödesdigra mötet med pastorn, Vi ser också vägen som Glas går efter pastorns begravning i Jakobs kyrka till badhuset vid Malmtorgsgatan, där Glas möter vännen Markel och gör upp om middagen på Hasselbacken. Vandringen avslutas med att vi passerar Grands uteservering, där Glas sitter med sina vänner om sommarkvällarna och går till Skeppsholmskyrkan, där läkaren har sitt avgörande möte med fru Gregorius. Vandringen tar särskilt fasta på vad som finns kvar av förra sekelskiftets Stockholm och som särskilt nämns i boken samt vad som sedan dess förändrats.

Med anledning av 150 årsjubileet 2019 av Hjalmar Söderbergs födelse planeras flera andra aktiviteter som ännu inte är helt klara. Men reservera redan nu onsdagen den 8 maj kl 18:00 för ett evenemang på Stadsbiblioteket, Sveavägen kring Söderbergs roman Doktor Glas. Detaljer om detta kommer att publiceras här på hemsidan.

Fredagen den 6 september planerar vi ett möte på Hasselbacken med föredrag samt lunch. Utöver kvällen om Söderberg i Svenska Akademien måndagen den 29 april (se ovan) finns planer på ett program på Thielska galleriet i höst.

Jag uppmanar alla att regelbundet bevaka vår hemsida för information om nyheter och eventuella ändringar i programmet. Jag måste också återigen upprepa att det är mycket väsentlig att alla medlemmar uppger sin epostadress till tore@hamnegard.se så att kommande kallelser och utskick kan ske via epost för att reducera sällskapets kostnader. 

Gustaf Neander, sällskapets ordförande