Vårens program 2020

Onsdagen 15 januari höll Söderbergsällskapets årsmöte i Svenska Akademiens högtidssal, Börshuset, Gamla stan i Stockholm, denna gång på en onsdag eftersom Svenska Akademien beslutat att inte hålla sina lokaler öppna på lördagar. Efter årsmötet med sedvanliga förhandlingar talade Söderbergsällskapets vice ordförande Lars Sjöstrand om Hjalmar Söderberg och Hjalmar Bergman – två författaröden. Lars Sjöstrand är psykiater med inriktning mot alkohol- och drogberoende. Han har publicerat flera artiklar om olika författare, ofta med utgångspunkt i deras psykiska ohälsa. Han har bland annat skrivit om Hjalmar Söderberg och Carl Michael Bellman. 2008 gav han ut essäsamlingen Den fragmenterade tiden.

Lars Sjöstrand talar om Hjalmar Bergman och Hjalmar Söderberg, den senare i helfigur till höger.

Kvällen avslutades med att sällskapets medlemmar samlades till en gemensam måltid på restaurang Misteln, Stortorget 22.

Medlemsavgiften 2020 förblir enligt beslut på årsmötet oförändrad, alltså för enskild medlem 175 kr, par 300 kr, junior (under 25 år) 50 kr. Insättes på sällskapets plusgirokonto 20 69 37-5.

Tisdag 18 februari och torsdag 20 februari, båda dagarna kl 15.00 ger intendent Sophie Allgårdh privata visningar på Thielska galleriet enbart för Söderbergsällskapets medlemmar av utställningen Hjalmar Söderberg och bildkonsten. Dessa visningar genomförs för att ge en mer personlig presentation av utställningen än vid vernissagen i höstas, då det var väldigt många besökare.  Antalet deltagare är mycket begränsat vilket gör att man kanske inte kan erbjudas plats den dag man önskar. Om visningarna blir fulltecknade är Sophie Allgårdh beredd att genomföra ytterligare en visning, Inträdesavgiften är 130 kronor och visningen subventioneras av Thielska galleriet. Anmälan till visningen sker till: gerd@hamnegård.se senast den 11 februari.

Den som vill kan föranmäla sig för en måltid i Monika Ahlbergs utmärkta servering, som är öppen till kl 18 på tisdagen och kl 20 på torsdagen, cafemonikaahlberg@gmail.com.

Lördag 7 mars kl 13.00, Oscarshemmet, Rigagatan 1. Sällskapets medlem, läkaren och psykiatrikern Anders Edfelt berättar om sin far, poeten Johannes Edfelt och dennes kontakt med Hjalmar Söderberg. Sonsonen Mikael Edfelt sjunger några egna tonsätta av Johannes Edfelts dikter. Ingen föranmälan behövs.

Lördag 21 mars kl 13.00, Oscarshemmet, Rigagatan 1. Bibliotekarien Veit G:son Berg, sonson till litteraturhistoriken och språkforskaren Ruben G:son Berg (1876-1948), berättar om en tidigare inte publicerad teckning gjord av Hjalmar Söderberg. Den  föreställer ett mycket stämningsfyllt aftonlandskap och är kompletterad med en av Söderbergs dikter, ”Det mörknar över vägen”. Teckningen var en gåva från Söderberg till Ruben G:son Berg och på dess baksida finns en dedikation från Söderberg med hänvisning till deras gemensamma ungdom.

Lördag 18 april kl 13.00, Oscarshemmet, Rigagatan 1. Läkaren och skådespelaren Odd Lindell och läkaren och soloviolinisten Åke Lundeberg ger en fasansväckande rolig föreställning om etik och erotik efter Hjalmar Söderbergs roman Doktor Glas. Ingen föranmälan behövs.

En vandring. Söderbergsällskapets förre ordförande Nils O Sjöstrand kommer att genomföra ytterligare en vandring under våren, då i Den allvarsamma lekens tecken. Vi återkommer om exakt datum. Bevaka gärna hemsidan för detta.

Jag uppmanar alla att regelbundet bevaka vår hemsida för information om nyheter och eventuella ändringar i programmen. Jag måste också återigen upprepa att det är mycket väsentlig att alla medlemmar uppger sin mailadress till tore@hamnegard.se så att kommande kallelser och utskick kan ske via mail för att reducera sällskapets kostnader.

Gustaf Neander, gustaf@neanders.se, 070/0021532