Gustaf Hellström, en Erland Jansson i ”Gertrud”?

I det senaste numret av Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad skriver Lennart Leopold om författarens tidiga Stockholms-år (1903-07) och fördjupar sig där i Hjalmar Söderbergs drama Gertrud (1907). En av gestalterna i dramat heter Erland Jansson, en ung poet som framstår som en tämligen föraktlig kvinnokarl. Han har ofta tolkats som ett slags porträtt av den unge Gustaf Hellström, som hade en kort kärleksrelation med Hjalmar Söderbergs älskarinna Maria von Platen, vilket var en av orsakerna till att Söderberg lämnade sitt äktenskap och flydde till Köpenhamn.

Bilden av Erland Jansson som ett porträtt av Gustaf Hellström lanserades i en doktorsavhandling 1962 om Söderbergs drama av litteraturvetaren Sten Rein, som ibland nära nog satte likhetstecken mellan Jansson och Hellström. Men det är enligt Lennart Leopolds uppfattning en ensidig och mycket dåligt underbyggd bild.

Erland Jansson är nog snarare en kompositfigur med drag inte bara av Gustaf Hellström utan också av Henning von Melsted, som också hade en kärleksrelation med Maria von Platen, och av Hjalmar Söderberg själv, skriver Lennart Leopold, som är pensionerad universitetslektor i litteraturvetenskap, styrelseledamot i Gustaf Hellström-sällskapet samt redaktör för dess medlemsblad och hemsida. Epostadress för eventuella frågor och synpunkter:                                            ghsallskapet@gmail.com.

Här en länk till Lennart Leopolds intressanta artikel i pdf-format: 

Gustaf Hellström och Erland Jansson

Nedan kommenterar Söderbergsällskapets förre ordförande Nils O Sjöstrand Lennart Leopolds artikel.