Välkommen till Söderbergsällskapet

Med benäget tillstånd av Bonniers porträttsamling, Nedre Manilla.

Med benäget tillstånd av Bonniers porträttsamling, Nedre Manilla.

Välkommen till Söderbergsällskapet – ett litterärt sällskap för att främja intresset för Hjalmar Söderbergs författarskap, hans person och hans tidsmiljöer.

Under fliken Aktuellt finns bland annat en artikel om ett intressant brev från kritikern och professorn John Landquist (1881-1974) till  författaren Gun-Britt Sundström, som inte tidigare publicerats. Det skrevs 1973 och handlar om Maria von Platen, som hade kärleksrelationer med både Hjalmar Söderberg och John Landquist.

Maria von Platen är också indirekt föremål för en annan artikel under fliken Aktuellt. Den utgår från en artikel publicerad i Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad om den vanligen förekommande uppfattningen att gestalten Erland Jansson i Söderbergs drama Gertrud är ett infamt porträtt av Gustaf Hellström. Det finns möjligen draga av Hellström i Jansson-karaktären, men också av en annan författare som hade en relation med Maria von Platen, Henning von Melsted, och av Hjalmar Söderberg själv, hävdar styrelseledamoten i Gustaf Hellström-sällskapet, fil dr Lennart Leopold.

Under samma flik finns också bland annat en artikel om en nyskriven pjäs av regissören och dramatikern Rebecca Örtman med titeln Dagmar. Pjäsen tar upp kärlekshistorien mellan Lydia Stille och Arvid Stjärnblom ur Arvids hustrus Dagmars perspektiv, och mot bakgrund av metoo-rörelsen. Och där finns bland annat en artikel om en kasperdocka tillverkad av Isaac Grünewald föreställande Hjalmar Söderberg. Den och andra dockor ingick i den stora Grünewald-utställningen som avslutades på Waldemarsudde för en tid sedan.

Under fliken Sällskapet finns närmare information om Söderbergsällskapet och dess tillkomst, stadgar och styrelse.

Under fliken Texter finns artiklar om och med anknytning till Hjalmar Söderberg, föredrag och referat av föredrag vid Söderbergsällskapets sammankomster, med mera, däribland till exempel en artikel om några brev som spelat en viktig roll i forskningen om Hjalmar Söderberg och ett föredrag av Nils O. Sjöstrand om mottagandet av Hjalmar Söderbergs verk under 130 år. Under denna flik finns också länkar till föredrag av författarna Kerstin Ekman och Per Wästberg vid en kväll på Svenska Akademien om Hjalmar Söderberg 150 år.

 

 

 

logo_317x73