Välkommen till Söderbergsällskapet

Med benäget tillstånd av Bonniers porträttsamling, Nedre Manilla.

Med benäget tillstånd av Bonniers porträttsamling, Nedre Manilla.

Välkommen till Söderbergsällskapet – ett litterärt sällskap för att främja intresset för Hjalmar Söderbergs författarskap, hans person och hans tidsmiljöer.

Årsmötet hölls den 23 mars. Detaljer under fliken Aktuellt, där det också finns information om vårens övriga program liksom bland annat om ett nytt porträtt på Hjalmar Söderberg av Mikael Fare, om tre brev till Söderberg från en gymnasieklass i Lund och om Odd Lindells enmansföreställning av Doktor Glas.

På Thielska Galleriet på Djurgården i Stockholm har utställningen om Hjalmar Söderberg och bildkonsten nu avslutats. Utställningen öppnades den 19 september 2019, samma år som författarens 150-årsjubileum också uppmärksammades av bland annat Dramaten. På grund av den pågående pandemin kunde sällskapets program inte genomföras på vanligt sätt år 2021. De program som ändå kunde genomföras redovisas under fliken  Aktuellt. Där uppmärksammar vi också bland annat att eleverna i årskurs 9 i Ebba Brahe-skolan i Nacka fått dikta vidare på Söderbergs roman Doktor Glas genom att skriva Helga Gregorius dagbok.

Under fliken Texter finns artiklar om och med anknytning till Hjalmar Söderberg, föredrag och referat av föredrag vid Söderbergsällskapets sammankomster, med mera, däribland till exempel en artikel om några brev som spelat en viktig roll i forskningen om Hjalmar Söderberg och ett föredrag av Nils O. Sjöstrand om mottagandet av Hjalmar Söderbergs verk under 130 år. Under denna flik finns också länkar till föredrag av författarna Kerstin Ekman och Per Wästberg vid en kväll på Svenska Akademien om Hjalmar Söderberg 150 år.

 

 

 

logo_317x73