Bibliografi

1. Verk av Hjalmar Söderberg i bokform

Förvillelser (1895) Roman
Historietter (1898) Noveller
Martin Bircks ungdom (1901) Roman
Främlingarna (1903) Noveller
Doktor Glas (1905) Roman
Gertrud (1906) Teaterpjäs
Det mörknar öfver vägen (1907) Noveller
Valda sidor (1908) Dikter, noveller, utdrag ur romaner
Hjärtats oro (1909) \”Tankebok\”
Aftonstjärnan (1912) Teaterpjäs
Den allvarsamma leken (1912) Roman
Den talangfulla draken (1913) Noveller
Jahves eld (1918) Religionshistorisk undersökning
Skrifter 1-10 (1919-1921)
Ödestimmen (1922) Teaterpjäs
Jesus Barabbas (1928) Religionshistorisk roman
Resan till Rom (1929) Noveller
Den förvandlade Messias (1932) Religionshistorisk undersökning
Sista boken (1942) Samtidskritik m.m.
Samlade verk 1-10 (1943) (utg av Tom Söderberg och Herbert Friedländer)
Makten, visheten och kvinnan. (1946) Efterlämnade anteckningar, utg av Herbert Friedländer
Skrifter 1-2 (1969) ( Utg av Olle Holmberg)
Skrifter 1-9 (1977-1978) (Utg av Hans Levander)

Åtskilliga av Söderbergs böcker har översatts till andra språk. I bokform finns han nu representerad på över 30 främmande språk.

2. Samlade utgåvor

Den första utgåvan av en samling texter av Hjalmar Söderberg är Valda sidor (1908), som bland annat innehåller ett urval dikter, hälften av historietterna och ett 10-tal noveller samt avsnitt ur Martin Bircks ungdom, Gertrud och Doktor Glas.
1919-1921 kom hans Skrifter i 10 band, redigerade och kommenterade av författaren själv.
Efter hans död ombesörjde Bonniers en ny och mer omfattande utgåva, Samlade verk (1943), utgivna och kommenterade av Tom Söderberg och Herbert Friedländer, där ett betydligt större urval av framför allt Hjalmar Söderbergs tidningsartiklar och litteraturkritik togs med, tillsammans med delar av (men inte hela) hans produktion efter 1921.
100-årsminnet 1969 uppmärksammades med ett tvåbandsverk (med förord av Olle Holmberg), med ett mera begränsat urval av Söderbergs verk.
1977-1978 kom den senaste samlade upplagan, Skrifter, i nio delar, denna gång utgiven av Liber, med inledning av Per Wästberg och kommentar av Tom Söderberg och Hans Levander. Till sin uppläggning skiljer den sig inte mycket från 1943 års upplaga, men urvalet är något mindre omfattande.

3. Hjalmar Söderbergs översättningar av verk i bokform från främmande språk

Anatole France, Noveller i urval (1897)
Anatole France, Drottning Gåsfot (1899)
Anatole France, Den röda liljan (1902)
Anatole France, En komedianthistoria (1905)
Peter Nansen, Student (1907)
Heinrich Heine, Tyskland, en vintersaga (1919)
Paul Géraldy, Förspelet (1924)
Guy de Maupassant, Huset Tellier (1927)
Alfred de Musset, Lek ej med kärleken (1928)
Alfred de Musset, En dörr skall vara öppen eller stängd (1928)

4. Brevutgåvor

Kära Hjalle, Kära Bo. Bo Bergmans och Hjalmar Söderbergs brevväxling (1891-1941). Utg med inledning och kommentarer av Per Wästberg. Sthlm 1969.
Brevväxlingen mellan Hjalmar Söderberg och Georg Brandes finns utg i urval i Georg och Edvard Brandes Brevveksling med nordiske Forfattere og Videnskabsmœnd. 7. Khvn 1942.
Laurin, Carl G och Söderberg, Hjalmar, Vänner emellan. En brevväxling [i urval] utg av Casimir Laurin och Tom Söderberg med kommentarer av Herbert Friedländer och Ernst C:son Bredberg. Sthlm 1948.

5. Böcker om Hjalmar Söderberg

A. Sällskapets skrifter
1. Bure Holmbäck, Hjalmar Söderbergs Stockholm (Höjerings 1985; 2. uppl. 1985)
2. Bure Holmbäck, Kring världens medelpunkt. Om Operakällaren i Hjalmar Söderbergs författarskap (Bokvännen 1986)
3. Lars O. Lundgren, Liv, jag förstår dig inte. Hjalmar Söderbergs Doktor Glas (Carlsson 1987)
4. Bure Holmbäck, Flanören och vattenvärlden (Höjerings 1987)
5. Lennart Hjelmqvist & Hans Holmberg, Hjalmar Söderberg i Kristianstad (Kristianstadsbladet 1988)
6. Bure Holmbäck, Hjalmar Söderberg. Ett författarliv (Bonniers 1988)
7. Bure Holmbäck, Hjalmar Söderberg och passionerna (Natur och Kultur 1991)
8. Massimo Ciaravolo, Den insiktsfulle läsaren. Några drag i Hjalmar Söderbergs litteraturkritik (Söderbergsällskapet 1994)
9. Den mångsidige Stockholmsflanören. Perspektiv på Hjalmar Söderbergs debutroman Förvillelser (Höjerings 1995) Redaktör: Bure Holmbäck. Bidrag av Hjalmar Söderberg, Carl-Eric Nordberg, Christina Enell-Eriksson, Bure Holmbäck, Inga Söderblom, Magdalena Gram, Lars O. Lundgren och Elena Balzamo
10. Lars O. Lundgren, Kring Hjalmar Söderberg. Fem miniatyrer (Söderbergsällskapet 1998)
11. Massimo Ciaravolo, En ungdomsvän från Sverige. Om mottagandet av Hjalmar Söderbergs verk i Finland 1895-1920 (Svenska Litteratursällskapet i Finland 2000)
12. Elena Balzamo, Den engagerade skeptikern. Hjalmar Söderberg och politiken (Carlsson 2001)
13. Bure Holmbäck, Hjalle och Bigge. Om Hjalmar Söderberg och Birger Mörner (Samfundet Örebro Stads- och Länsbiblioteks vänner 2002)
14. Nils O. Sjöstrand, Björn Sahlin, Lars Sjöstrand & Bure Holmbäck, Viljans frihet och mordets frestelse. Iakttagelser angående Doktor Glas (Proprius 2003)
15. Per-Olof Swartz, Hjalmar Söderbergs danska familj (Söderbergsällskapet 2005)
16. Bure Holmbäck, \”Ett teateridyllens eden\”. Om Humlegården i Hjalmar Söderbergs författarskap (Föreningen Biblis 2007)
17. Per-Olof Swartz, En främling i världen. Om Mikael Söderberg och hans hustru Eugénie (Söderbergsällskapet 2009)
18. Mikael Söderberg, Samlade berättelser (Söderbergsällskapet 2009)
19. Läkarens plikt och moralens flytande tillstånd – Synpunkter på Hjalmar Söderbergs Doktor Glas (Proprius 2010). Redaktör: Nils O. Sjöstrand. Bidrag av Bure Holmbäck, Lars O. Lundgren, Nils O. Sjöstrand, Björn Sahlin, Bertil Wikman, Hans Persson. Lars Sjöstrand, Kerstin Ekman, Majgull Axelsson, Lars Erik Böttiger, Tommy Olofsson, Carl Lindgren och Kaj Attorps.
20. Jesper Hall, Hjalmar Söderberg och schackspelet (Atlantis 2010).
21. Olle Thörnvall, Tankens konst – En essä om Hjalmar Söderbergs noveller (Ellerströms 2011).
22. Nils O. Sjöstrand, Stockholms nattblå himmel och pillrets onda kraft – Staden, läkaren, nattvarden och giftet i Hjalmar Söderbergs Doktor Glas (Proprius, 2012).

23:1:1. Hjalmar Söderberg, Preludier, Samlade skrifter 1:1, Redaktion Björn Sahlin & Nils O. Sjöstrand (Lind & Co 2021).

23:1:2. Hjalmar Söderberg, Dikter, Samlade skrifter 1:2, Redaktör Björn Sahlin (Lind & Co 2021).
23:2. Hjalmar Söderberg, Förvillelser, Samlade skrifter 2, Redaktion Bure Holmbäck & Björn Sahlin. (Lind & Co 2012).
23:6. Hjalmar Söderberg, Martin Bircks ungdom, Samlade skrifter 6, Redaktör Bure Holmbäck (Lind &Co 2013).
23:7. Hjalmar Söderberg, Doktor Glas, Samlade skrifter 7, Redaktion Bure Holmbäck, Björn Sahlin & Nils O. Sjöstrand. (Lind & Co 2014).
23:10. Hjalmar Söderberg, Den allvarsamma leken, Samlade skrifter 10, Redaktion Bure Holmbäck & Björn Sahlin. (Lind & Co 2012).
23:11. Hjalmar Söderberg, Litteratur och litteratörer 1, Redaktörer Bure Holmbäck, Björn Sahlin & Nils O. Sjöstrand (Lind & Co 2017).
23:12. Hjalmar Söderberg, Litteratur och litteratörer 2, Redaktörer Bure Holmbäck, Björn Sahlin & Nils O. Sjöstrand, (Lind & Co 2017).
24. Johan Cullberg & Björn Sahlin, Märta och Hjalmar Söderberg: en äktenskapskatastrof. (Natur  & Kultur 2014).
25. Jesper Högström, Lusten och ensamheten: En biografi över Hjalmar Söderberg (Weyler 2017).Storpocketutgåva med tillägg, 60 sidor ”Om källmaterialet” 2018.

26. Gunnar Syréhn, Den landsflyktige stockholmaren: Hjalmar Söderberg och Danmark (Gidlunds 2018).

27. Kaj Attorps, Hjalmar Söderberg – Vår samtida, (Söderbergsällskapet 2019).

B. Övriga skrifter

Bergman, Bo, Hjalmar Söderberg. Minnesteckning (1951). Ny utgåva 2011 med förord av Lotta Lotass.
Bressanelli, Andrea, Doktor Glas levande universum (2017).
Cassirer, Peter, Stilen i Hjalmar Söderbergs \”Historietter\” (1970)
Engberg, Magnus, En ganska spräcklig ängel – Hjalmar Söderberg i brev och bilder. (Arena 2003)
Friedländer, Herbert, En Hjalmar Söderberg bibliografi (1944)
Friedländer, Herbert, Hjalmar Söderberg vid skrivbordet (1958)
Holmbäck, Bure, Det lekfulla allvaret. En Hjalmar Söderbergstudie (1969)
Holmbäck, Bure, Hjalmar Söderberg i helfigur. (Kungl bibliotekets utställningskatalog nr 95.) (1984)
Kjellberg, Lennart, Stildrag i Hjalmar Söderbergs Förvillelser och Martin Bircks ungdom (1937)
Kjellén, Alf, Flanören och hans storstadsvärld: synpunkter på ett litterärt motiv (1985) [Ett kapitel om HjS]
Lagerstedt, Sven, Hjalmar Söderberg och religionen (1982)
Landen, Miranda, Och nu börjar historien: Hjalmar Söderbergs novellkonst (2013).
Ljungberg, Lars, Alltför mänskligt. Om Hjalmar Söderbergs kristendomskritik. Lund/Alvesta (1982)
Lundstedt, Göran, Hjalmar Söderberg – makten, kärleken och sanningen, i serien Litterära profiler (2012)
Mälarstedt, Kurt, Ett liv på egna villkor. Om Maria von Platen (2006)
Olofsson, Tommy, Frigörelse eller sammanbrott? Stephen Dedalus, Martin Birck och psykologin (1981)
Rein, Sten, Hjalmar Söderbergs Gertrud. Studier kring ett kärleksdrama (1962)
Selling, Gösta, Johansson, Gotthard och Axel-Nilsson, Göran, Stockholm i närbild – Från stormaktstiden till sekelskiftet. (Ett kapitel om \”Hjalmar Söderbergs Stockholm\”). (Wahlström & Widstrand 1943)
Sjöstedt, Nils-Åke, Søren Kierkegaard och svensk litteratur från Fredrika Bremer till Hjalmar Söderberg (1950)
Stolpe, Sven, Hjalmar Söderberg. (Studentföreningen Verdandis småskrifter nr 370) (1934)
Sundberg, Björn, Sanningen, myterna och intressenas spel. En studie i Hjalmar Söderbergs författarskap från och med Hjärtats oro (1981)
Vängåvan till Hjalmar Söderbergs femtioårsdag den 2 juli 1919 (1919)

6. Tidskrifter
Svensk Litteraturtidskrift nr 4 1941 (Med anledning av Hjalmar Söderbergs bortgång)
Svensk Litteraturtidskrift nr 2 1969 (Hjalmar Söderberg 100 år)
Svensk Litteraturtidskrift nr 3 1980 (Innehåller bland annat en tidigare otryckt novell av Hjalmar Söderberg)
Parnass nr 1 1994 (Tema: Hjalmar Söderberg)
Parnass nr 3 2006 (Tema: Hjalmar Söderberg)

7. Filmer baserade på Hjalmar Söderbergs verk och liv

Doktor Glas, 1942. Regi: Rune Carlsten, Hjalmar Söderbergs svärson. Filmen premiärvisades den 30 november 1942. Eftersom det var näst intill omöjligt att återskapa de centrala delarna av Stockholm flyttades handlingen till en allmänt tidlös miljö. Skådespelare: Georg Rydeberg, Irma Christenson, Rune Carlsten m.fl. Speltid: 89 minuter.

Den allvarsamma leken, 1945. Regi: Rune Carlsten. Skådespelare: Viveca Lindfors, Olof Widgren, Eva Dahlbäck m.fl. Speltid: 106 minuter.

Gertrud, 1963. En bearbetning för TV-teatern. Regi: Bengt Lagerkvist. Skådespelare: Curt Masreliez, Anita Björk, Ove Tjernberg. Uno Henning, Ida Quensel m.fl.

Gertrud, 1964. Regi: Carl Theodor Dreyer. Världspremiär i Paris. Skådespelare: Nina Pens Rode, Bendt Rothe, Ebbe Rode m.fl. Speltid: 118 minuter.

Pälsen, 1966. Denna \”tragikomedi\” spelades in av TV-teatern 1966 efter ett manus som Hjalmar Söderberg själv skrev 1911 på uppmaning av producenten och filmbolagsdirektören Charles Magnusson. Söderbergs manus refuserades men trycktes 1911 i teatertidskriften Thalia. Den version som spelades in femtiofem år senare, utan repliker, är en pastisch på de filmer som gjordes omkring 1910, med pianoackompnjemang. Filmen följer Söderbergs manus, i vilket några detaljer ändrats från den ursprungliga historietten från 1898. Häradshövding Richardt har till exempel blivit fondmäklare i filmen, och filmens slut är mer drastiskt än i historietten. Filmen har bara visats en gång på SvT, sent på kvällen annandag jul 1966, med en inledande kommentar av filmvetaren Bengt Idestam-Almquist, signaturen Robin Hood i Stockholms-Tidningen. Regi: Ingemar Leijonborg. Skådespelare: Gunnar Björnstrand, Anne-Mrie Gyllenspetz, Gunnar Sjöberg. Speltid: 18 minuter.

Doktor Glas, 1968. Regi: Mai Zetterling. Skådespelare: Per Oscarsson, Lone Hertz, Ulf Palme m.fl. Speltid: 83 minuter.

Den allvarsamma leken, 1977. Regi: Anja Breien. En svensk-norsk samproduktion, inspelad vid Filmhuset i Stockholm med exteriörer från Stockholm och Ornö. Premiär den 29 augusti 1977. Skådespelare: Lil Terselius, Stefan Ekman, Palle Granditsky m.fl. Speltid: 100 minuter.

Gertrud, 1999. Regi: Ulla Gottlieb för Sveriges Television. Skådespelare: Marie Richardson, Johan Rabaeus, Krister Henriksson m.fl. Speltid: 80 minuter.

Hjärtats oro, 2002. En TV-film av Marianne Söderberg och Magnus Engberg om Söderbergs liv, dikt och kärlek i början av 1900-talet. Skådespelare: Henrik Been, Sanna Persson, Sofia Söderberg Eberhard, Victoria Söderberg, Fredrik Killander. Speltid: 60 minuter.

Pälsen, 2008. Regi: Björne Larson. Denna kortfilm har visats på SvT2 och vid festivaler på biografer i Stockholm. Skådespelare: Björn Kjellman, Fares Fares, Moa Gammel. Speltid: 15 minuter.

Den allvarsamma leken, 2016. Regi: Pernilla August. En nytolkning av Söderbergs roman, inspelad i Åmål, Stockholm och Budapest. Världspremiär på Berlinfestivalen 16 februari 2016, svensk premiär 9 september 2016. Manus: Lone Scherfig. Skådespelare: Sverrir Gudnason, Karin Franz Körlof, Liv Mjönes, Michael Nyqvist m fl.