Ett brev om Maria von Platen

Författaren Gun-Britt Sundström fann för en tid sedan i sitt arkiv ett intressant brev från litteraturkritikern och pedagogikprofessorn John Landquist (1881-1974) med tack för hennes roman För Lydia (1973), som är en parafras på Hjalmar Söderbergs roman Den allvarsamma leken (1912). Brevet är en hyllning till Maria von Platen, som Söderberg hade en kärleksrelation med 1902-06 och som inspirerade honom till den kvinnliga huvudpersonen Lydia Stille i Den allvarsamma leken. Även John Landquist hade en kärleksrelation med Maria von Platen, 1907-10.

Här nedan återges Gun-Britt Sundströms introduktion till Landquists brev, och därefter brevet samt några kommentarer till dess innehåll.