Vårens program

Torsdagen den 23 februari kl 17.00. Besök på Judiska museet, Själagårdsgatan 19 i Gamla stan. Kvällen inleds  med en visning av museet under ledning av Andreas Schein, antikvarie på museet. Visningen följs av ett program med Söderbergsällskapets ordförande Gustaf Neander och Andreas Schein om Mikael Söderberg, Hjalmar Söderbergs yngste son, och hans hustru Eugenie, född Riwkin, och deras livsöden. Hittills okänt material om paret presenteras. I programmet berörs också Hjalmar Söderbergs engagemang mot antisemitismen. Inträde till museet: 100 kr, 80 kr för pensionärer. Antalet deltagare är begränsat. Anmälan här.

Eugenie Riwkin och Mikael Söderberg. Foto: Anna Riwkin.

Lördagen den 18 mars. Sällskapets vice ordförande Lars Sjöstrand håller ett föredrag på Oscarshemmet, Rigagatan 3 om Runar Schildt – finlandssvensk författare och litterär frände till Hjalmar Söderberg.

Lördagen den 22 april. Catarina Antonsson berättar om sin släkting Lisa Andersson, en orättvist behandlad hushållerska och vårdnadshavare av Hjalmar Söderbergs barn Dora, Tom och Mikael. Lokal: Oscarshemmet, Rigagatan 3.

Lördagen den 3 juni. Sällskapets medlem Hugo Sandelin, lärare vid Kungsholmens gymnasium i Stockholm, berättar om hur han använder Hjalmar Söderberg och hans verk i sin undervisning. Lokal: Oscarshemmet, Rigagatan 3.