Höstprogrammet 2017

Söndag 27 augusti. Utflykt till Strängnäs och Mariefred. I Den allvarsamma leken far Arvid Stjärnblom och Lydia Stille en pingstafton till Strängnäs. De tar in på hotell, vandrar i staden samt besöker Domkyrkan på pingstdagen och bevistar Högmässan, där en vördnadsvärd gammal präst, kanske biskopen, lägger ut episteltextens ord om Den Helige Andes utgjutelse över lärjungarna och dessas tungomålstalande (Apg 2:1–11). (Den allvarsamma leken, Kap. IV, ”Mig får du älska på hedniskt vis”, avsnitt 6, ”Det blev en blommande och ljuvlig juni.”). Själv hade Hjalmar Söderberg vistats i Strängnäs i jan 1907 på ett ”sjukhem”; officiellt för att dämpa sina rökvanor. Huset står ännu kvar.

Omkring 30 personer deltog i utflykten, som inleddes med ett besök i det gamla biblioteket i domkyrkan. Vi deltog däremot inte i högmässan denna söndag utan vandrade i stället runt kyrkan och besökte bland annat det ”sjukhem” där Söderberg tillbringade några veckor i januari 1907 innan han återvände till Stockholm för att övervara premiären på Gertrud på Dramaten.

IMG_7707 ”Sjukhemmet” i dag, besökt av sällskapet.

Efter lunch reste sällskapet till Mariefred, där Kurt Tucholskys grav besöktes före hemresan till Stockholm med ångbåten Mariefred.

 

Lördag 9 september presenterade Jesper Högström sin nyskrivna biografi över Hjalmar Söderberg, Lusten och ensamheten inför ett välbesökt möte i Östermalms Föreningsråd, Valhallavägen 48, Stockholm. I presentationen deltog förläggaren Svante Weyler och sällskapets ordförande Nils O. Sjöstrand.

 

Torsdag 28 september – Söndag 1 oktober. Söderbergsällskapet deltog i Bokmässan i Göteborg och delade liksom förra året monter med Strindbergssällskapet och Sällskapet Per Anders Fogelströms Vänner. Sällskapets ordförande Nils O. Sjöstrand höll ett föredrag om Hjalmar Söderberg som kulturjournalist med utgångspunkt från de nyutgivna volymerna i Samlade Skrifter, Litteratur och litteratörer, 1 och 2 torsdagen den 28 september på DELS´ scen.

Jesper Högström gästade vid två tillfällen under mässan sällskapets monter för samtal om och signering av sin nyutkomna biografi över Hjalmar Söderberg, Lusten och ensamheten. 

IMG_7933

Ordförande Nils O Sjöstrand och Söderbergbiografen Jesper Högström.

 

Lördag 7 oktober kl 10.00. Sällskapets ordförande Nils O. Sjöstrand ledde i regn och kyla en vandring på Norra begravningsplatsen, området kring Norra kapellet och Lindhagens kulle, samt Solna kyrkogård och läste anknytande texter ur Hjalmar Söderbergs verk. Ett stort antal gravar med anknytning till Hjalmar Söderbergs verk, tidsepok och miljö besöktes.

 

Lördag 18 november kl 13.00.  Sällskapets ordförande Nils O. Sjöstrand avslutade höstens program genom att berättad om Hjalmar Söderbergs och dagens Stockholm, en jämförande presentation, i Samlingssal 1, Östermalms Föreningsråd, i Fältöversten i Stockholm.