Årsmöte och vårens program 2024

Söderbergsällskapets vårprogram inleddes med årsmöte lördagen den 20 januari. Antalet medlemmar i sällskapet har sjunkit till 130, till en del på grund av pandemin. Styrelsen diskuterar olika sätt att öka medlemsantalet. I ett meddelande före årsmötet noterade ordföranden Gustaf Neander att flera försök gjorts med medlemsrekrytering via annonser i Parnass (De Litterära Sällskapens tidskrifdt) men att detta inte haft någon framgång. ”Vi bedömer att det bästa sättet att behålla och att rekrytera nya medlemmar är att sällskapet har ett attraktivt mötesprogram och att alla medlemmarna i sällskapet sprider kunskap om vår verksamhet.” Antalet hedersmedlemmar i sällskapet är nu tio och antalet ständiga medlemmar fem. Medlemmarna i den sittande styrelsen omvaldes.

Efter årsmötesförhandlingarna höll sällskapets förre ordförande Nils O. Sjöstrand ett föredrag om Martyren Kaj Munk och Hjalmar Söderberg. Årsmötet avslutades med gemensam middag på Restaurang Högkvarteret.

Mötesdagar våren 2024.

16 mars, Sällskapets förre ordförande Nils O. Sjöstrand talar om vänkretsen kring Hjalmar Söderberg på Oscarshemmet, Rigagatan 3.

6 april. Visning av Carl Th Dreyers film ”Gertrud” efter Hjalmar Söderbergs roman. Oscarshemmet, Rigagatan 3.

1 juni (preliminärt). Föredrag av Nils O. Sjöstrand vid en ännu inte bestämd plats i det fria i Stockholm med anknytning till Hjalmar Söderberg. Denna programpunkt ersätter tidigare stadsvandringar.

Separat kallelse till dessa möten kommer senare.