Årsmöte per capsulam 20 februari 2021

På grund av den pågående pandemin kan sällskapets årsmöte i år givetvis inte hållas som vanligt i Börssalen. Vi kommer i stället att genomföra årsmötet per capsulam den 20 februari. Kallelse, årsberättelse, bokslut och revisionsberättelse sänds till medlemmarna per epost och vanlig post. De publiceras också här på hemsidan och nås via länkarna nedan. Detta upplägg innebär en avvikelse från stadgarna, men under de exceptionella omständigheter som nu råder tror jag att medlemmarna har förståelse för detta.

Gustaf Neander, ordförande

Kallelse 2021

Verksamhesberättelse 2021

Bokslut HjS 2021

Revisionsberättelse