Från Söderbergsällskapets ordförande

Bästa medlemmar i Söderbergsällskapet!

På grund av den pågående pandemin har som ni nog märkt alla Söderbergsällskapets planerade möten och andra aktiviteter under hösten 2020 hittills ställts in. Vi har följt rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Oscarshemmet, där vi brukar ha våra möten, har varit stängt för besök men kommer kanske att öppna igen i november. Om vi kommer att kunna genomföra något program under årets sista månader kommer det att meddelas här på hemsidan.

Det står nu också klar att nästa volym i Samlade Skrifter kommer ut först i början av nästa år, 1:1 Preludier och 1:2 Dikter. Något datum för det planerade musikprogrammet på Thielska Galleriet med anknytning till Hjalmar Söderberg är ännu inte fastställt, men utställningen om Söderberg och konsten fortsätter.

Jag vill också rekommendera diskussionen om Den allvarsamma leken i TV-programmet Babel den 20 september. Se ett referat av diskussionen nedan, med en länk till programmet.

På återhörande, och håll ut i den påtvungna isoleringen

Gustaf Neander, Söderbergsällskapets ordförande