Hjalmar Söderberg på Svenska Akademien

Svenska Akademien arrangerar den 29 april ett program om Hjalmar Söderberg med anledning av att det i år är 150 år sedan han föddes. I programmet deltar Kerstin Ekman, Per Wästberg, Jesper Högström och Nils O. Sjöstrand. Programmet inleds av den ständige sekreteraren Anders Olsson. Det startar kl 19.00 i Börssalen, Börshuset i Gamla Stan och ingår i serien ”Kvällar på Svenska Akademien”. Dörrarna öppnas kl 18.00. Biljetter kan beställas från Akademien via epostadress som anges i annons i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet söndagen den 14 april. Ett antal biljetter har reserverats för Söderbergsällskapets medlemmar och kan beställas per epost av sällskapets ordförande Gustaf Neander, gustaf@neanders.se.

De medverkande:

Författaren Kerstin Ekman valdes in i Svenska Akademien 1978 på stol nummer 15 men lämnade i praktiken arbetet i akademien 1989 på grund av Salmon Rushdie-affären. Akademien beviljade henne formellt utträde i maj 2018. Hon gav 2009 ut romanen Mordets praktik som kan ses som ett svar, en reaktion, kanske en lek med Söderbergs Doktor Glas. Romanerna talar med varandra, mordets teori ställs mot mordets praktik, sade hon när jag intervjuade henne i ämnet 2009.

Författaren Per Wästberg valdes in i Akademien 1997 på stol nummer 12. Han gav 1969 ut brevväxlingen mellan Hjalmar Söderberg och Bo Bergman under titeln Kära Hjalle, Kära Bo. Han skrev också inledningen till Liber-upplagan av Hjalmar Söderbergs Skrifter, som kom ut 1977-78.

Författaren och journalisten Jesper Högström gav 2017 ut en biografi över Hjalmar Söderberg, Lusten och ensamheten.

Professor emeritus Nils O. Sjöstrand var ordförande i Söderbergsällskapet 2000-18 och har gett ut tre skrifter om Doktor Glas. Han redigerar nu Hjalmar Söderbergs Samlade skrifter, som är under utgivning, och har skrivit kommentarerna i flera av dess volymer.

Kurt Mälarstedt