Kalendarium för våren 2019

Lördagen den 9 mars kl 13:00. Föredrag av Gunnar Traumann över titeln ”Hjalmar Söderbergs Gertrud – om ironi, musik och själva namnet”.  Gunnar Trauman, som är pensionerad gymnasielektor från Lund, kommer också att visa några av sina verk av Hjalmar Söderberg med dedikationer från författaren. Östermalms föreningsråd, samlingssal 1, Fältöversten. Valhallavägen 148.

Lördagen den 13 april kl 13:00. Sällskapets förre ordförande Nils O. Sjöstrand leder en stadsvandring i Martin Bircks fotspår. Information om mötesplats mm kommer att publiceras här på hemsidan i god tid före vandringen.

Lördagen den11 maj. Konstnären Bengt Olows affisch med anledning av 150 års-jubileet av Hjalmar Söderbergs födelse presenteras och försäljes. På programmets står också auktion av de verk av och om Hjalmar Söderberg som sällskapets medlem Lars Tegner donerat.

Med anledning av 150 årsjubileet 2019 av Hjalmar Söderbergs födelse planeras flera andra aktiviteter som ännu inte är helt klara. Men reservera redan nu onsdagen den 8 maj kl 18:00 för ett evenemang på Stadsbiblioteket, Sveavägen kring Söderbergs roman Doktor Glas. Detaljer om detta kommer att publiceras här på hemsidan.

Fredagen den 6 september planerar vi ett möte på Hasselbacken med föredrag samt lunch. Vidare finns planer på ett program på Thielska galleriet under samt förhoppningsvis ett program tillsammans med Svenska Akademien med anledning av 150-årsjubileet.

Jag uppmanar alla att regelbundet bevaka vår hemsida för information om nyheter och eventuella ändringar i programmet. Jag måste också återigen upprepa att det är mycket väsentlig att alla medlemmar uppger sin epostadress till tore@hamnegard.se så att kommande kallelser och utskick kan ske via epost för att reducera sällskapets kostnader. 

Gustaf Neander, sällskapets ordförande