månadsarkiv: december 2017

Vårens program 2018

Lördag 13 januari höll Söderbergsällskapets årsmöte i Svenska Akademiens högtidssal i Börshuset i Gamla Stan i Stockholm och valde en ny ordförande, se ovan. Efter årsmötesförhandlingarna höll Gunnar Syréhn ett föredrag om Hjalmar Söderberg och H C Andersen. Gunnar Syréhn är docent i litteraturvetenskap och har föreläst flera gånger tidigare för Sällskapet. Efter en flerårig verksamhet som svensk lektor vid Köpenhamns universitet har han de senaste åren ägnat sig åt författarskap. Ett stort arbete om Hjalmar Söderberg och Danmark väntar nu på tryckning. H. C. Andersen kom att få stor betydelse för Hjalmar Söderberg. Efter programmet samlades många av deltagarna till middag i Restaurang Café Misteln, Stortorget 22.

Lördag 24 februari kl 13-17. Filmvisning: Doktor Glas x 2 i salong Mauritz, Filmhuset, Borgvägen 5.

1. Rune Carlstens film från 1942. I rollerna Georg Rydeberg (Dr Glas), Irma Christenson (Helga Gregorius) och  Rune Carlsten (Pastor Gregorius). Rune Carlsten (1890-1970), som i ungdomen studerade humaniora vid Stockholms högskola, hade en lång och framgångsrik karriär som skådespelare och regissör inom film och teater, bl a som 1:e regissör vid Dramaten, när han på 1940-talet regisserade filmerna Doktor Glas och Den allvarsamma leken, byggda på hans manus efter svärfaderns romaner. ”Filmören-regissören”, som Carlsten kallar sig själv på Sällskapets manusexemplar, var gift med Hjalmar Söderbergs dotter skådespelerskan Dora Söderberg.

2. Mai Zetterlings film från 1968. I rollerna Per Oscarsson (Dr Glas), Lone Hertz (Helga Gregorius) och Ulf Palme (Pastor Gregorius). Mai Zetterling (1925-1994) började som skådespelare och fick sitt genombrott i Hets 1944.  Hon flyttade till England och kom senare att verka som filmregissör. Hennes mest omtalade film var Älskande par 1962. Hennes filmer väckte genomgående hetsig kritik från en huvudsakligen manlig kritikerkår och hon var då en av få kvinnliga filmskapare.

Filmerna introduceras av sällskapets ordförande Nils O. Sjöstrand, som också leder meningsutbyte med publiken. 100 kr per person. Tag gärna med gäster! Meddela Nils O. Sjöstrand per post Tre Liljor 5 B, 113 44 Stockholm eller per epost nils.sjostrand@ki.se senast den 20 februari om ni vill delta i måltid efter föreställningarna.

Lördag 28 april kl 13.00 i Samlingssal 1, Östermalms föreningsråd, Valhallavägen 148. Lusten och ensamheten – ett andra möte.  Jesper Högström presenterade  Lusten och Ensamheten, sin biografi över Hjalmar Söderberg för Sällskapet den 9 september 2017. Då hade få medlemmar läst den. Många har därför bett om ett andra möte med Jesper Högström sedan de nu läst den mycket uppmärksammade biografin, som inom kort också utkommer i pocketupplaga. Sällskapets ordförande Nils O. Sjöstrand är moderator. Boken är ett storverk på över 500 sidor, den första mera omfattande Söderbergbiografin sedan sällskapets grundare Bure Holmbäcks biografi kom ut för trettio år sedan. Högströms verk har en annorlunda karaktär och belyser åtskilliga andra saker än denna biografi. Jesper Högström är författare, översättare och kritiker, framför allt i Dagens Nyheter. Hans biografi bygger på närläsning av Söderbergs verk och brev, men också på grundlig research om författarens vänkrets och om den sociala och politiska verklighet som Söderberg levde i, framför allt i Stockholm kring sekelskiftet.

Jespers bok

I samband med mötet sker försäljning av boken. Priset för Sällskapets medlemmar är 200 kr. Vi har inte i förväg arrangerat för gemensam måltid. Vi kommer dock försöka arrangera något för dem, som anmäler sig per post eller epost till Nils O. Sjöstrand, adresser som ovan.

Lördag 26 maj kl 10. Stockholmsvandring med Arvid Stjärnblom och Lydia Stille under ledning av Sällskapets ordförande Nils O. Sjöstrand. Samling på Johannes kyrkogård, vid trappan till kyrkans huvudport. Vandringen går till platser som nämns i Den Allvarsamma leken; belysande texter uppläses och stadens förändringar sedan romanens tid berörs. Vi  startar vid Johannes kyrka och går mot City, Klarakvarteren och Kungsträdgården samt avslutar vandringen på Djurgården. Medtag SL-kort eller annat betalningsmedel för resor med SL. Meddela deltagande till ordföranden senast torsdagen den 24 maj per post eller epost enligt adresser ovan. Medtag gärna gäster. Anmälan är inte bindande, den fyller bara en praktisk funktion om programmet måste inställas eller förändras på något sätt.